Αίτηση παροχής δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης (ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ)

  Αίτηση παροχής δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης (ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ)

  Πληροφορίες για τον ασθενή

  Όνομα ασθενούς

  Διεύθυνση

  ΝαίΌχι
  Αιτιολογικό για τη διαβούλευση / συγκεκριμένες ερωτήσεις (απαιτείται)

  Επιβεβαίωση της διάγνωσης με στόχο θεραπευτική αγωγήΕπιβεβαίωση διφορούμενης διάγνωσης με στόχο θεραπευτική αγωγήΕπίλυση ασυμφωνίας μεταξύ κλινικών και ιστοπαθολογικών ενδείξεων με στόχο τη θεραπευτική αγωγή

  Πληροφορίες για το υλικό: