Δείγματα κυτταρολογίας (για ιατρούς)

Οδηγίες ασφαλείας για συμπυκνωμένα υλικά

 

Ουσία: Φορμαλδεΰδη

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από πηγές θερμότητας, μη καταψύχετε, χρησιμοποιήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Δηλητηριώδες, διαβρωτικό, καρκινογόνο, ερεθιστικό για τα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας και γάντια, συνίσταται η ύπαρξη απορροφητήρα.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Μη το καταπίνετε. Η κατάποση του διαλύματος μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στο στόμα και τον οισοφάγο, ναυτία και εμετό, έντονο στομαχικό πόνο και διάρροια, ίλιγγο, σπασμούς και αναισθησία. Κατά μέσο όρο ως θανατηφόρα δόση στους ανθρώπους λογίζεται η κατάποση 2 oz συμπυκνωμένου διαλύματος (2 κούπες, ή 620 cc διαλύματος 10%)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τυχόν εκτεθειμένα ρούχα αμέσως. Πλύντε την εκτεθειμένη περιοχή με σαπούνι ή ήπιο καθαριστικό και άφθονο νερό μέχρι να μη μείνει ίχνος χημικού. Ενδεικτικός χρόνος πλυσίματος 15 λεπτά. Σε περίπτωση που έχουν προκληθεί χημικά εγκαύματα, καλύψτε το σημείο με αποστειρωμένη στεγνή γάζα. Μπαντάρετε το σημείο σφιχτά, όχι όμως σε υπερβολικό βαθμό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα. Η φροντίδα θα πρέπει να επιβλεφθεί από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύντε τους οφθαλμούς με άφθονο νερό, φροντίζοντας το νερό να πηγαίνει περιοδικά ακόμα και κάτω από τα ματόφυλλα, ώσπου να μη παραμείνει ίχνος χημικού (τουλάχιστον 15-20 λεπτά). Συνεχίστε να ξεβγάζετε με φυσιολογικό ορό (30-60 λεπτά) ώσπου το pH να επιστρέψει στο φυσιολογικό. Καλύψτε με αποστειρωμένη γάζα. Αναζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα. Η φροντίδα θα πρέπει να επιβλεφθεί από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Απορροφήστε, αδρανοποιήστε ή προκαλέστε διάλυση της καταποθήσας φορμαλύνης καταπίνοντας ενεργό άνθρακα, γάλα, ή νερό της βρύσης. Μη προκαλέστε έμετο. Οποιοδήποτε οργανικό υλικό θα αδρανοποιήσει τη φορμαλδεΰδη. Αναζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα. Η φροντίδα θα πρέπει να επιβλεφθεί από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: Αερίστε καλά τη περιοχή της διαρροής. Αν έχει προκληθεί κηλίδα, καλύψτε την με ένα μίγμα 1:1:1 Ανθρακικής Σόδας (Sodium Carbonate), άμμου γάτας από πηλό και άμμο. Αφήστε το μίγμα να απορροφήσει το υγρό, φτυαρίστε το σε ένα δοχείο και μεταφέρετε το στον απορροφητήρα. Ρίξτε το μίγμα σε κρύο νερό (περίπου 10ml νερό για κάθε 1ml διαλύματος φορμαλύνης). Προσθέστε σιγά σιγά χλωρίνη (εμπορικό καθαριστικό σπιτιού), σε ποσότητα 2,5ml για κάθε 1ml  διαλύματος φορμαλύνης). Αφήστε όλο το μίγμα να κάτσει για 20 λεπτά. Έπειτα, χύστε το υγρό στο νεροχύτη και ξεπλύνετε με νερό. Απορρίψτε τα στερεά απόβλητα που απέμειναν ως φυσιολογικά απόβλητα.