Η σημασία της ευκρινούς & ποιοτικής εικόνας στην ερμηνεία του Τεστ Παπ

The importance of qualitative techniques for the interpretation of Cytology tests

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Η διάγνωση του Τεστ Παπ παίζει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που θα πάρει ο γυναικολόγος σε ότι αφορά το πλάνο παρακολούθησης της γυναίκας και στην επιλογή της καλύτερης δυνατής θεραπευτικής αντιμετώπισης, αν χρειάζεται.

Εφαρμογές του ThinPrep στο Pap Test – Σύγκριση με το συμβατικό Παπ Τεστ

• Αύξηση στην ανίχνευση των HSIL (High Grade Squamous Intraepithelial Lesion) κατά 59.7% σε σύγκριση με το συμβατικό Pap Test (Hatch KD, Sheets E, Kennedy A)
• Αύξηση στην ανίχνευση των LSIL (Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion) κατά 21% σε σύγκριση με το συμβατικό Pap Test (Roberts JM, Gurley AM, Thurloe JK)
• Αύξηση της ευαισθησίας κατά 11.7% και της ειδικότητας κατά 8.9% σε σύγκριση με το συμβατικό Pap Test (Abufalia O, Pezzullo JC, Sherer DM) • Μείωση των ASCUS/AGUS κατά 39% (Lee KR, et al.)
• Μείωση των ικανοποιητικών αλλά περιορισμένων επιχρισμάτων (SBLB) κατά 29% ( Monsonego J, et al.)
• Μείωση κατά 59% στο χρόνο παρασκευής των δειγμάτων σε σχέση με τη μέθοδο PrepMate/PrepStain (SurePath, by BD) (Cervical cytology slide preparation study: Comparison of Cytyc ThinPrep and TriPath PrepMate/PrepStain processes, Argent Global Services, 2003)

Εφαρμογές του ThinPrep στη Διαγνωστική Κυτταρολογία

• Δυνατότητα επεξεργασίας και επίστρωσης όλων των κυτταρολογικών δειγμάτων (ούρα, υγρά σωματικών κοιλοτήτων, κυτταρολογικά δείγματα ενδοσκοπικών τεχνικών, πτύελα, ΕΝΥ, ενδομήτριο, FNA)
• Όλα τα κύτταρα του δείγματος βρίσκονται σε υγρό μέσο, το οποίο διασπά τη βλέννη, αιμολύει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και γενικά αφαιρεί οποιοδήποτε υπόστρωμα, το οποίο μπορεί να συσκοτίσει την κυτταρολογική διάγνωση
• Όλα τα κύτταρα κάθε δειγματοληψίας μονιμοποιούνται στο φιαλίδιο με το ειδικό υγρό, και διατηρούν την αρχική τους μορφολογία για περισσότερο από 12 μήνες

Εφαρμογές του ThinPrep στην Ανοσοκυτταροχημία και Μοριακές Τεχνικές

• Δυνατότητα επαναλιψημότητας και δημιουργίας αρχειακού υλικού
• Δυνατότητα προετοιμασίας επιχρισμάτων από το ίδιο υλικό σε επιχρίσματα της ίδιας κυτταρικότητας με εκείνα στα οποία ετέθη η αρχική μορφολογική διάγνωση:
 Ανοσοκυτταροχημικές χρώσεις
 Μεθόδους ανάλυσης μοριακής βιολογίας όπως InSitu Hybridisation, PCR, Real Time PCR, Sequencing και Reversed Transcription PCR, εφαρμογή ιδιαίτερα σημαντική, η οποία μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε μονιμοποιημένα κύτταρα με την ίδια διαγνωστική ακρίβεια με φρέσκο υλικό
HPV mRNA ή HPV DNA Testing
• Ανίχνευση για Chlamydia Trachomatis και Neisseria Gonorrhea
• Δυνατότητα να γίνει ο εγκλεισμός υλικού σε παραφίνη με αποτέλεσμα δημιουργία αρχειακού υλικού αντίστοιχο με αυτό της βιοψίας και η εφαρμογή νέων διαγνωστικών δοκιμασιών μείωσης κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου.