ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Medical confidentiality

ΑΡΧΙΚΗΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ HOMEMedical confidentiality

Το εργαστήριό μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε ότι αφορά το ιατρικό απόρρητο του ασθενή. Τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας αντιμετωπίζονται ως αυστηρώς προσωπικά και απόρρητα, σύμφωνα με την Νομοθεσία (Ν.2472/1997)

Τρόποι παραλαβής ιατρικών αποτελεσμάτων

  1. Αυτοπροσώπως με επίδειξη ενός επίσημου εγγράφου (ταυτότητα, διαβατήριο, ασφαλιστικό βιβλιάριο, δίπλωμα οδήγησης).
  2. Μέσω εταιρείας ταχυαποστολής (courier) με δική σας ευθύνη.
  3. Μέσω τρίτου ατόμου εξουσιοδοτημένου από εσάς. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (Αστυνομία, ΚΕΠ) και να αναγράφεται ρητώς ο λόγος έκδοσής της (πχ. «εξουσιοδότηση για παραλαβή συγκεκριμένων ιατρικών αποτελεσμάτων από το συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο»)
  4. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στείλετε μήνυμα στην διεύθυνση pathology@microdiagnostics.gr και κατόπιν θα λάβετε τηλεφωνική κλήση για επιβεβαίωση (για λόγους ασφαλείας). Το αποτέλεσμά σας θα σταλεί συνημμένο σε απαντητικό κρυπτογραφημένο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας σας.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

HISTOPATHOLOGY TESTS

Μελέτη ιστών για πιθανή διάγνωση δυσπλασίας, όγκου, καρκίνου, σαρκώματος, λεμφώματος, μελανώματος κλπ.
Tissue Study for diagnosis of dysplasia, tumor, cancer, sarcoma, lymphoma, melanoma, etc.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

CYTOPATHOLOGY TESTS

Διεξαγωγή κυτταρολογικών εξετάσεων όπως τεστ ΠΑΠ, FNAB κλπ.
Proceeding cytopathology tests like Pap test, FNAB etc.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ

IMMUNOHISTOCHEMISTRY DEPARTMENT

Πολύτιμη τεχνική ανάλυσης του ιστού για την σαφή διαφορική διάγνωση των κακοήθων νοσημάτων
Valuable technical analysis of cell phenotype, for the differential diagnosis of malignant diseases

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

MOLECULAR TESTS

Εξειδικευμένες διαγνωστικές μοριακές τεχνικές για τον καθορισμό της πρόγνωσης της νόσου και των θεραπευτικών επιλογών.
Specialized molecular diagnostic techniques for the determination of disease prognosis and treatment options.