ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: Ανάγκη για έγκυρη διάγνωση

Breast Cancer: Need for an accurate & on time diagnosis

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Καρκίνος Μαστού: Σχολαστικός χειρισμός & προηγμένες τεχνικές για έγκυρη διάγνωση, εγκαίρως


Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια των γυναικών. Η συντριπτική πλειοψηφία των καρκινωμάτων του μαστού εμφανίζονται σποραδικά και ένα μικρό ποσοστό που κυμαίνεται περί το 20%, μπορεί να έχει οικογενές-κληρονομικό υπόβαθρο.
Σε μία βλάβη που γίνεται αντιληπτή κλινικά και απεικονιστικά, νεοεμφανιζόμενη ή με μεταβολή των χαρακτηριστικών της, τις περισσότερες φορές έχει ένδειξη η διενέργεια βιοψίας με βελόνη σε πρώτο χρόνο, έτσι ώστε αυτή να ταυτοποιηθεί.
Στο μικροσκόπιο, ο παθολογοανατόμος και μόνο θα ‘’βαπτίσει’’ την αλλοίωση καλοήθη, κακοήθη ή ύποπτη χωρίς σαφείς κακοήθεις χαρακτήρες.

Διάγνωση και Εξατομίκευση
Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, στο ήδη υπάρχον υλικό της πρώτης βιοψίας, ο παθολογοανατόμος τις περισσότερες φορές καλείται με τη μέθοδο της Ανοσοϊστοχημείας να αναδείξει και το εξατομικευμένο προφίλ του καρκινώματος.
Προσδιορίζονται με αυτόν τον τρόπο προεγχειρητικά, εξατομικευμένα οι σπουδαιότεροι προγνωστικοί και προβλεπτικοί παράγοντες, που θα προδικάσουν τη βιολογική συμπεριφορά του καρκινώματος και θα προβλέψουν την ανταπόκριση σε στοχεύουσες θεραπείες που πιθανόν χορηγηθούν μετεγχειρητικά.
Ως εκ τούτου, ο καθορισμός της πρόγνωσης και η πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία, προσδιορίζονται από τον παθολογοανατόμο, που αποτελεί κυριολεκτικά την ιατρική ειδικότητα ‘’κλειδί’’ στην Ογκολογία του μαστού.

Breast Cancer: Detailed manipulation & advanced techniques for accurate on time diagnosis Breast cancer is the most common malignancy in women. The overwhelming majority of breast carcinomas appear sporadically and a small percentage of about 20% may have a family-hereditary background. In a clinically defective, emerging or altered feature, it is often indicated to have a needle biopsy performed in the first instance so that it can be identified and interpreted. Under the microscope, the pathologist alone will "baptize" the benign, malignant or suspicious characteristics. Diagnosis & Individualization
Prior to surgery, in the existing material of the first biopsy, the pathologist is most often called, by using Immunohistochemistry method, to highlight the individual profile of the carcinoma. This determines the preoperative, personalized, most prominent prognostic and predictive factors that will predict the biological behavior of the carcinoma and predict the response to targeted therapies that may be given postoperatively.
Hence, the prognosis and predicting response to treatment are determined by the pathologist, which is literally the "Key" medical specialty in breast oncology.