Σχετικά με τον ρόλου του Παθολογοανατόμου ως “Μορφολόγος”

The role og Pathologist as a Morphologist

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

καλούμαστε να αναρωτηθούμε σήμερα, πόσο σχετική είναι η μορφολογία των ιστών (που πάσχουν), άρα η διάγνωση με βάση την μορφολογία και όχι μόνο με βάση την μοριακή γονιδιακή ανάλυση.
we are called to ask ourselves today, how relevant is the morphology of the diseases under the microscope to make a diagnosis, and not only based on molecular genetic analysis.

Πως η Πυξίδα Οδήγησε στην Υλοποίηση Ενός Οράματος

Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Πόσο έχει αλλάξει η ειδικότητά μου, η παθολογική ανατομική. Πριν λίγα χρόνια ο παθολογοανατόμος διέθετε στο «οπλοστάσιό» του ένα καλά βαμμένο πλακάκι και μια βασική σειρά από ειδικές χρώσεις (ιστοχημικές χρώσεις) για να καταλήξει σε μία διάγνωση.
Πόσο έχει αλλάξει η ειδικότητά μου, η παθολογική ανατομική. Πριν λίγα χρόνια ο παθολογοανατόμος διέθετε στο «οπλοστάσιό» του ένα καλά βαμμένο πλακάκι και μια βασική σειρά από ειδικές χρώσεις (ιστοχημικές χρώσεις) για να καταλήξει σε μία διάγνωση.