Όταν ο Γιατρός λέει…”καρκίνος”…

When you hear the word "Cancer" from your Doctor...

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, PhD, Msc |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Αφού λάβετε μια διάγνωση καρκίνου, θα πρέπει να βρείτε έναν ογκολόγο – δηλαδή έναν γιατρό που ειδικεύεται στη θεραπεία των ατόμων με καρκίνο. Ρωτήστε τον γιατρό σας, τα μέλη της οικογένειάς σας και τους φίλους σας για παραπομπές. Ή αναζητήστε online για να βρείτε έναν ογκολόγο στην περιοχή σας.
After receiving a cancer diagnosis, you should find an oncologist—a doctor who specializes in treating people with cancer. Ask your primary care doctor, family members, and friends for referrals. Or search online to find an oncologist in your area.

Εσύ και ένας ανεπιθύμητος “επισκέπτης”

Pieces of you

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Πες μας φριχτούς, ωστόσο σπανίως κάνουμε μια διάγνωση δίχως πρώτα να σου καρφωθεί μια βελόνα σε κάποιο σημείο του σώματός σου. Υπάρχει ένα σχεδόν εμετικά ανάλαφρο γνωμικό που λέει «αν όγκο υποψιάζεσαι, τη βιοψία μη σκιάζεσαι» (if tumor is the rumor, then tissue is the issue)
we rarely make a diagnosis without first pinning you a needle somewhere in your body, following the cliche "if tumor is the rumor, then tissue is the issue"...