ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΧΙΚΗΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ HOME

ΙΣΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ – ΑΡΧΕΙΟ

HISTOTECHNOLOGISTS

Ιστοτεχνολόγοι

Histotechnicians

Υπεύθυνοι για την προετοιμασία και επεξεργασία των δειγμάτων με σκοπό την μικροσκόπηση από τους ιατρούς παθολογοανατόμους. Υπεύθυνοι για την αρχειοθέτηση των βιοδειγμάτων.
Responsible for the preparation and processing of tissue specimens in the form of FFPE blocks and slides. Managing Tissue Blocks Archiving.

ΣΑΝΤΡΑ ΠΑΠΑ

SANDRA PAPA

Τμήμα Ανοσοϊστοχημείας

Immunohistochemistry Department

Υπεύθυνη του Τμήματος Ανοσοϊστοχημείας, καθώς επιβλέπει την λειτουργία τριών αυτόματων μηχανημάτων Ανοσοϊστοχημείας, ενώ παρακολουθεί το status των υπό χρήση αντισωμάτων. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη διατήρησης, εμπλουτισμού και αρχειοθέτησης των ιστών (σε κύβο παραφίνης) που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες (εσωτερικό control) στις ανοσοχρώσεις και οι οποίοι προέρχονται από το αρχείο της Μικροδιαγνωστικής.
the Manager of the Immunohistochemistry Department, supervising the function of three Immunohistochemistry platforms while monitoring the status of the antibodies in use. In addition, she is responsible for the maintenance, enrichment and archiving of tissues (in paraffin cubes) used as internal control in the immunostains, coming from Microdiagnostics's Records.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΙΑΜΗΣ

PANTELIS LIAMIS

Ιστοτεχνολόγοι

Histotechnicians

Ο Παντελής έχει μετεκπαιδευτεί στην Γερμανία, στην Universitatsklinikum, στο Tubingen το χρονικό διάστημα 2013 -2017, στα τμήματα Ιστολογίας, Κυτταρολογίας & Αιματολογίας καθώς και στην Κreiskliniken Reutlingen GmbH
Pantelis has been trained in Germany, Universitatsklinikum, Tubingen 2013 -2017, in Histology, Cytology & Hematology departments and in Kreiskliniken Reutlingen GmbH

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ BSc

KATERINA SAVVIDOU BSc

Βιολόγος

Biologist

αποφοίτησε από το 2017 από το τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. έχοντας πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση στο εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής από το 2016.
graduated in 2017 from the Department of Biology, School of Sciences of Aristotle University of Thessaloniki, being part -for her practical training- of Microdiagnostics team since 2016.