ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΧΙΚΗΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ HOME

ΙΣΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ – ΑΡΧΕΙΟ

HISTOTECHNOLOGISTS

Ιστοτεχνολόγοι

Histotechnicians

Υπεύθυνοι για την προετοιμασία και επεξεργασία των δειγμάτων με σκοπό την μικροσκόπηση από τους ιατρούς παθολογοανατόμους. Υπεύθυνοι για την αρχειοθέτηση των βιοδειγμάτων.
Responsible for the preparation and processing of tissue specimens in the form of FFPE blocks and slides. Managing Tissue Blocks Archiving.

ΣΑΝΤΡΑ ΠΑΠΑ

SANDRA PAPA

Τμήμα Ανοσοϊστοχημείας

Immunohistochemistry Department

Υπεύθυνη του Τμήματος Ανοσοϊστοχημείας, έχοντας στην κατοχή της δύο πλατφόρμες Ανοσοϊστοχημείας, ενώ παρακολουθεί το status των υπό χρήση αντισωμάτων. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη διατήρησης, εμπλουτισμού και αρχειοθέτησης των ιστών (σε κύβο παραφίνης) που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες (εσωτερικό control) στις ανοσοχρώσεις και οι οποίοι προέρχονται από το αρχείο της Μικροδιαγνωστικής.
the Manager of the Immunohistochemistry Department, supervising the function of two Immunohistochemistry platforms while monitoring the status of the antibodies in use. In addition, she is responsible for the maintenance, enrichment and archiving of tissues (in paraffin cubes) used as internal control in the immunostains, coming from Microdiagnostics's Records.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ BSc

KATERINA SAVVIDOU BSc

Βιολόγος

Biologist

αποφοίτησε από το 2017 από το τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. έχοντας πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση στο εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής από το 2016.
graduated in 2017 from the Department of Biology, School of Sciences of Aristotle University of Thessaloniki, being part -for her practical training- of Microdiagnostics team since 2016.