ΓΙΑΤΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ;
WHY MICRODIAGNOSTICS?

ΑΡΧΙΚΗΓΙΑΤΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ HOMEABOUT

ΓΙΑΤΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ;

 • Διότι η επιστημονική ομάδα στην ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ αποτελείται από έμπειρους ιατρούς παθολογοανατόμους, κυτταρολόγους, μοριακούς βιολόγους, με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο σε διεθνές επίπεδο.
 • Διότι ιατροί & μοριακοί βιολόγοι στην ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ δουλεύουμε καθημερινά ως ομάδα, εγγυώμενοι στον κλινικό ιατρό συνεργάτη και στον ασθενή του, τη στρατηγική διαχείριση του δείγματος σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας του, από την εισαγωγή του μέχρι την ολοκλήρωση και καθορισμό της διάγνωσης.
 • Διότι η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ αποτελεί ένα από τα λίγα ιδιωτικά εργαστήρια στην Ελλάδα που προσφέρει διαπιστευμένες ιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα τυποποίησης, διαπίστευσης ιατρικών εξετάσεων & διαχείρισης ποιότητας (διαπίστευση ISO 15189).
 • Διότι η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ αποτελεί το πρώτο ενιαίο διαγνωστικό κέντρο που παρέχει ολοκληρωμένες, ενιαίες ιατρικές υπηρεσίες, καλύπτοντας όλο το φάσμα διαγνωστικών τεχνικών εντός του εργαστηρίου, καθιστώντας μη αναγκαίο το διαχωρισμό του δείγματος, ώστε να επιτευχθεί η οριστική διάγνωση.
 • Διότι η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ λειτουργεί βάσει διαδικασιών διασφαλισμένης ποιότητας και εφαρμόζει ενέργειες Πράσινης Πολιτικής.
 • Διότι η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία άριστη σχέση ποιότητας-τιμής τόσο προς τον κλινικό συνεργάτη όσο και προς τον ασθενή.
 • Διότι η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ προσφέρει ανταγωνιστικό χρόνο ολοκλήρωσης της διάγνωσης.
 • Διότι η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εφαρμόζει εσωτερικό σύστημα διαχείρισης του ρίσκου και ελαχιστοποίησης της αβεβαιότητας, σε καθημερινή βάση.
 • Διότι η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ αποτελεί την επιλογή πολλών ασθενών και ιατρών ως ιατρικό κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών, για περισσότερο από 40 χρόνια.
 • Διότι η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ υποστηρίζει τον κλινικό ιατρό, μέσα από συνεχή και αδιάλειπτη επικοινωνία μαζί του, προσφέροντας υπεραξία στην υπηρεσία του/της καθώς γνωρίζουμε ότι αποτελούμε μέρος της ομάδας του, χωρίς να βρισκόμαστε εντός της κλινικής όπου δραστηριοποιείται.
 • Διότι η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ αναγνωρίζει και εφαρμόζει την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας ως ανταγωνιστικό παράγοντα.
 • Διότι επεξεργαζόμαστε την βιοψία με τέτοιο τρόπο που δεν χάνεται η απαραίτητη πληροφορία ακόμα και στα ψήγματα ιστού που συχνά υπάρχουν μέσα στην αναρροφητική βελόνη (FNA).
 • Εγγύηση εξασφάλισης επαρκούς υλικού για την διενέργεια επιπλέον εξετάσεων, εφ'όσον χρειαστεί, για ακριβέστερη και ξεκάθαρη διάγνωση (ανοσοκυτταροχημεία, ανοσοϊστοχημεία, βιοδείκτες-biomarkers).
 • Εξασφάλιση υλικού για την διενέργεια επιπλέον μοριακών εξετάσεων, ώστε στην περίπτωση που υπάρχει όγκος, να ερευνηθεί το γενετικό προφίλ του. Αυτό σημαίνει πως ο ασθενής αποκτά δικαίωμα στην εξατομικευμένη θεραπεία, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα η λήψη επιπλέον δείγματος (rebiopsy), κυτταρολογικού ή βιοπτικού.
 • Ως ενιαία καθετοποιημένη μονάδα η Μικροδιαγνωστική προσφέρει στον συνεργάτη κλινικό ιατρό την μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του δείγματος, προς όφελος του ασθενή του, ελαχιστοποιώντας άσκοπες καθυστερήσεις και σπατάλη του γενετικού υλικού.

WHY CHOOSE US ?

 • Because the medical team of “Microdiagnostiki” is made up by experienced medical professionals, pathologists and cytologists, possessing recognized experience in the field of research at an international level.
 • Because at “Microdiagnostiki” we work as a team on a daily basis, guaranteeing to the clinical partner and his/her patient a systematic and strategic** handling of the specimen provided to us during every phase of its processing, from delivery to the issuing of a diagnosis.
 • Because “Microdiagnostiki” is one of the very few private lalboratories in Greece that offer accredited medical services, in keeping with international standards of medical exam accreditation, standardization and quality assurance (dual accreditation as per ISO 15189 &ISO 9001)
 • Because “Microdiagnostiki” is one of the few diagnostic centers that offer comprehensive medical services, covering internally the entire spectrum of diagnostic techniques and thus allowing for a definitive diagnosis to be issued, without the need to split and transport the specimen.
 • Because 'Microdiagnostiki' operates according to quality assurance guidelines and actively follows a 'Green Policy'
 • Because 'Microdiagnostiki' has managed to find an excellent balance between cost and quality, both towards the clinical partner as well as towards the client.
 • Because 'Microdiagnostiki' offers a competitive turn-around time.
 • Because 'Microdiagnostiki' operates on a daily basis following a comprehensive internal plan in order to minimize risk and uncertainty.
 • Because 'Microdiagnostiki' supports the doctor or clinical partner, providing added value to his/her practice along with general assistance in the framework of the partnership.
 • Because 'Microdiagnostiki' recognizes the importance of quality and chooses to apply it in practice as a factor of competitiveness.**
 • We ascertain that the entirety of the material provided is being used, without particles or fragments of tissue that often remain in the aspiration needle (FNA) going to waste, as is often the case.
 • We guarantee the sufficiency of the specimen in case additional tests are required for a more accurate and clear diagnosis (immunocytochemistry)
 • We guarantee that a sufficient specimen is collected to allow for subsequent molecular testing. As such, if a tumor is found, its genetic profile can be examined. In this way the patient can be provided with a personalized treatment without the need for a follow-up biopsy in order to collect a second sample.