Να κατανοήσω την ασθένειά μου

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

οι ασθενείς με τους οποίους έχουμε μιλήσει και εξηγήσει τα ευρήματα της βιοψίας τους, με ενθουσιασμό εξέφρασαν ότι εκτιμούν μια τέτοια επαφή. Ο Παθολογοανατόμος εξηγώντας τα ευρήματα της εξέτασης μπορεί συχνά να παρέχει στον ασθενή μια αίσθηση σαφήνειας και άνεσης που είναι εξαιρετικά πολύτιμη σε μια εποχή αυξημένου άγχους και φόβου.
οι ασθενείς με τους οποίους έχουμε μιλήσει και εξηγήσει τα ευρήματα της βιοψίας τους, με ενθουσιασμό εξέφρασαν ότι εκτιμούν μια τέτοια επαφή. Ο Παθολογοανατόμος εξηγώντας τα ευρήματα της εξέτασης μπορεί συχνά να παρέχει στον ασθενή μια αίσθηση σαφήνειας και άνεσης που είναι εξαιρετικά πολύτιμη σε μια εποχή αυξημένου άγχους και φόβου.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Ανάγκη για υιοθέτηση ποιοτικών πρακτικών

Precision Surgical Oncology

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Ο έλεγχος επί του ψυχρού χρόνου ισχαιμίας για κάθε χειρουργικό δείγμα καρκίνου είναι εμφανής, δεδομένης της πιθανής επιβλαβούς επίδρασης αυτής της μεταβλητής στη μοριακή ακεραιότητα των δειγμάτων, με φόντο πάντα την αυξανόμενη ανάγκη για ανάλυση και εκτίμηση των μοριακών δεδομένων που μπορούμε να αποκτήσουμε από τα χειρουργικά δείγματα. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει ένα σημαντικό κενό στον έλεγχο ποιότητας, σχετικά με την μεταφορά των χειρουργικών δειγμάτων από τον χειρουργό στον παθολογοανατόμο.
The case for extending control over cold ischemia time for every surgical resection specimen from every cancer patient would seem to be evident given the potential detrimental impact of this variable on molecular integrity and the increasing focus on specimen-derived molecular data. Nevertheless, most cancer resection specimens fall into a quality gap in the sequence of transfer from surgeon to pathologist

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: Ανάγκη για έγκυρη διάγνωση

Breast Cancer: Need for an accurate & on time diagnosis

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, στο ήδη υπάρχον υλικό της πρώτης βιοψίας, ο παθολογοανατόμος τις περισσότερες φορές καλείται με τη μέθοδο της Ανοσοϊστοχημείας να αναδείξει και το εξατομικευμένο προφίλ του καρκινώματος
Prior to surgery, in the existing material of the first biopsy, the pathologist is most often called, by using Immunohistochemistry method, to highlight the individual profile of the carcinoma.

Και αν οι Ιστολογικές εξετάσεις ΔΕΝ δώσουν ένα οριστικό διαγνωστικό αποτέλεσμα;

What if the histology report does not provide any conclusion?

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Για να αντιληφθεί κανείς τη χρησιμότητα της Παθολογικής Ανατομικής (Ιστοπαθολογίας) και της Κυτταρογενετικής αρκεί να λάβει κανεις ως παράδειγμα τον καρκίνο του μαστού.
Η Ιστοπαθολογία δύναται να προσφέρει μια διάγνωση σχετικά με
1. το είδος του καρκίνου του μαστού που έχει μια ασθενής,
2. πόσο έχει εξελιχθεί,
3. κατά πόσο είναι πιθανό ή όχι το να πρόκειται για όγκο επιθετικής μορφής καθώς επίσης και
4. αν θα ανταποκριθεί σε ορμονικές και στοχεύουσες θεραπείες.

The usefulness of Histopathological (Histological examination) & Molecular Examinations (eg detection of gene mutations - Cytogenetics)
In order to understand the usefulness of Pathological Anatomy (Histopathology) and Cytogenetics it is enough to take breast cancer as an example. Histopathology can offer a diagnosis of
1. The type of breast cancer that a patient has,
2. how much has evolved,
3. whether or not it is likely to be a bullying type as well as 4. whether it will respond to hormonal and target therapies.

Η σημασία της ευκρινούς & ποιοτικής εικόνας στην ερμηνεία του Τεστ Παπ

The importance of qualitative techniques for the interpretation of Cytology tests

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Η διάγνωση του Τεστ Παπ παίζει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που θα πάρει ο γυναικολόγος σε ότι αφορά το πλάνο παρακολούθησης της γυναίκας και στην επιλογή της καλύτερης δυνατής θεραπευτικής αντιμετώπισης, αν χρειάζεται.
The use of advanced qualitative techniques for the preparation of Pap smear and other Cytology specimens is of critical importance

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Barrett esophagus under the microscope

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Η μικρή πιθανότητα που έχει αυτή η πάθηση να αναπτύξει δυσπλασία (βλέπε άρθρο "Οισοφάγος Barrett με δυσπλασία"), η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο, θέτει την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης από τον γαστρεντερολόγο με την διενέργεια οισοφαγο-γαστροσκόπησης και την λήψη βιοψίας για...
The small probability that this condition can develop dysplasia (see article "Barrett Esophagus with Dysplasia"), which can develop into cancer, raises the need for systematic monitoring by a gastroenterologist...

ΠΟΣΗ ΦΟΡΜΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ?

How much Formalin is enough for tissue fixation?

Δρ. Δημήτρης Χατζηπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Αποτελεί γεγονός πως κάθε εργαστήριο ακολουθεί το δικό του πρωτόκολλο μονιμοποίησης, βασιζόμενο σε υποκειμενικές προτιμήσεις, χωρίς σαφή ειδικά επιστημονικά δεδομένα να μπορούν να στηρίξουν την όποια επιλογή
It is a fact that pathology laboratories use fixation protocols based on personal preferences, rather than specific scientific evidence.

“ΠΑΓΙΔΕΣ” ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

COMMON TRAPS in PROSTATIC CANCER DIAGNOSIS

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Η χρήση εξιδεικευμένων τεχνικών συμβάλει στην αποφυγή διαγνωστικών λαθών στον καρκίνο του προστάτη
Sometimes IHC immunostains are needed in order to accurately interpret a prostatic biopsy

Όταν ο Γιατρός λέει…”καρκίνος”…

When you hear the word "Cancer" from your Doctor...

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, PhD, Msc |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Αφού λάβετε μια διάγνωση καρκίνου, θα πρέπει να βρείτε έναν ογκολόγο – δηλαδή έναν γιατρό που ειδικεύεται στη θεραπεία των ατόμων με καρκίνο. Ρωτήστε τον γιατρό σας, τα μέλη της οικογένειάς σας και τους φίλους σας για παραπομπές. Ή αναζητήστε online για να βρείτε έναν ογκολόγο στην περιοχή σας.
After receiving a cancer diagnosis, you should find an oncologist—a doctor who specializes in treating people with cancer. Ask your primary care doctor, family members, and friends for referrals. Or search online to find an oncologist in your area.

Εσύ και ένας ανεπιθύμητος “επισκέπτης”

Pieces of you

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Πες μας φριχτούς, ωστόσο σπανίως κάνουμε μια διάγνωση δίχως πρώτα να σου καρφωθεί μια βελόνα σε κάποιο σημείο του σώματός σου. Υπάρχει ένα σχεδόν εμετικά ανάλαφρο γνωμικό που λέει «αν όγκο υποψιάζεσαι, τη βιοψία μη σκιάζεσαι» (if tumor is the rumor, then tissue is the issue)
we rarely make a diagnosis without first pinning you a needle somewhere in your body, following the cliche "if tumor is the rumor, then tissue is the issue"...