Νεκροτομή εμβρύου

Η αυτοψία εμβρύου είναι μια λεπτομερής εξέταση για να κατανοηθούν περισσότερα αναφορικά με την αιτία ενδομήτριου θανάτου.

Η αυτοψία εμβρύου είναι μια λεπτομερής φυσική και χειρουργική εξέταση σώματος προκειμένου να κατανοηθούν περισσότερα για την αιτία του θανάτου. Η αυτοψία βοηθά στην εύρεση ανωμαλιών που μπορεί να μην είναι εμφανείς.

Ο σημαντικότερος λόγος είναι η προσπάθεια ανεύρεσης της αιτίας του θανάτου:
• πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά προβλήματα που οδήγησαν στον θάνατο του μωρού σας, που δεν φαίνονται, ούτε αναγνωρίζονται κατά την εξωτερική εξέταση του σώματος του μωρού σας
• πληροφορίες που μπορεί να έχουν σημασία για οποιαδήποτε μελλοντική εγκυμοσύνη
• πληροφορίες που μπορεί να είναι σημαντικές για την μελλοντική φροντίδα της υγείας σας
• απόκτηση ιατρικής γνώσης που θα μπορούσε να βοηθήσει άλλες οικογένειες σε παρόμοιες καταστάσεις.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήψη αυτής της απόφασης. Ο ιστοπαθολόγος μπορεί να πάρει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση αν η νεκροτομή γίνει το συντομότερο δυνατόν μετά το θάνατό του.

Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νεκροτομής εξαρτώνται από την ηλικία του μωρού, το ιατρικό σας ιστορικό και την εγκυμοσύνη σας καθώς και τις συνθήκες θανάτου του μωρού. Οι διαδικασίες μπορεί να περιορίζονται στο εξωτερικό του σώματος ή μπορεί να περιλαμβάνουν εσωτερική εξέταση του σώματος (μια «εσωτερική εξέταση» των οργάνων, ιστών και υγρών του σώματος).

Ο ιστοπαθολόγος μπορεί να κάνει μερικές ή όλες από τις παρακάτω δοκιμές:

  • Εξέταση της επιφάνειας του αυτιού, του λαιμού και του δέρματος
  • εξέταση του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου
  • λήψη εξωτερικών φωτογραφιών
  • δείγματα δέρματος για τον έλεγχο των χρωμοσωμάτων

Η νεκροτομή είναι παρόμοια με μια χειρουργική επέμβαση. Η εσωτερική εξέταση περιλαμβάνει μία τομή στο σώμα του μωρού. Ο παθολογοανατόμος θα κλείσει την τομή χρησιμοποιώντας ράμματα. Η τομή γίνεται συνήθως από το χαμηλότερο τμήμα του λαιμού προς το ηβικό οστό. Μπορεί να γίνει μια τομή στο πίσω μέρος του κεφαλιού του μωρού αν ο εγκέφαλος χρειάζεται να εξεταστεί.

Η νεκροτομή γίνεται συνήθως σε μία ημέρα. Ωστόσο, ανάλογα με τον τύπο της νεκροτομής, μπορεί να χρειαστούν έως και τρεις εβδομάδες για να ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμές. Το σώμα θα πρέπει να επιστραφεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί.