Ο σύνθετος ρόλος του παθολογοανατόμου ως διαχειριστής/ιδιοκτήτης

The role og Pathologist as a Morphologist

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Ο σύνθετος ρόλος του παθολογοανατόμου ως διαχειριστής και ιδιοκτήτης ενός καθετοποιημένου ενιαίου εργαστηρίου.

Στο δυναμικό πεδίο της διάγνωσης, ο ρόλος του παθολογοανατόμου εκτείνεται πέρα από την ιατρική εμπειρία. Ως διευθυντής και ιδιοκτήτης της δικής του επιχείρησης, ο παθολογοανατόμος πρέπει να κατέχει ισχυρή κατανόηση των επιχειρηματικών αρχών για να εξασφαλίσει την επιτυχία της πρακτικής του.

Ως ιδιοκτήτης της δικής του επιχείρησης, ο παθολογοανατόμος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των επιμέρους πτυχών του εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, του προσωπικού και του μάρκετινγκ. Καλείται να αναπτύξει και να εφαρμόσει αποτελεσματικές επιχειρηματικές στρατηγικές για να εξασφαλίσει ότι η πρακτική του είναι κερδοφόρα και βιώσιμη.

Μία από τις βασικές ευθύνες ενός παθολογοανατόμου ως ιδιοκτήτης επιχείρησης είναι η οικονομική διαχείριση. Καλείται να αναπτύξει έναν προϋπολογισμό και να παρακολουθεί τα έξοδα του εργαστηρίου, για να διασφαλίσει ότι το εργαστήριο ως επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Πρέπει επίσης να αναπτύξει στρατηγικές τιμολόγησης που να εξισορροπούν την επιθυμία του να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με την ανάγκη να παραμείνει το εργαστήριο ανταγωνιστικό στην αγορά.

Ο παθολογοανατόμος πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικός διαχειριστής του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Πρέπει να προσλάβει και να εκπαιδεύσει καταρτισμένους υπαλλήλους και να δημιουργήσει ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την παραγωγικότητα και την ομαδική εργασία. Πρέπει επίσης να αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες που να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ευημερία του προσωπικού και των ασθενών.

Το μάρκετινγκ είναι ένα άλλο κρίσιμο συστατικό της επιχειρηματικής στρατηγικής ενός διαγνωστικού κέντρου, πόσο μάλλον ενός καθετοποιημένου διαγνωστικού παθολογοανατομικού και μοριακού εργαστηρίου, όπως η Μικροδιαγνωστική.

Είναι ωφέλιμο να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν αποτελεσματικές εκστρατείες μάρκετινγκ που να προσελκύουν νέους ασθενείς καθώς και κλινικούς ιατρούς, προωθώντας τις υπηρεσίες τους στην κοινότητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ισχυρής διαδικτυακής παρουσίας, τη συνεργασία με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τη συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις.

Βασιζόμενος στην προσωπική μου εμπειρία, τρία μεγάλα στοιχήματα, τρεις μεγάλες προκλήσεις είναι 1) η ανεύρεση της χρυσής τομής, της ισορροπίας ανάμεσα στην ποιότητα και το κόστος και 2) η αρμονική, αδιάλειπτη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων ενός καθετοποιημένου εργαστηρίου, όπως η Μικροδιαγνωστική και 3) ο χρόνος που απαιτείται να μεσολαβήσει, για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Σε ότι αφορά την πρώτη πρόκληση, η προσπάθεια είναι και πρέπει να είναι διαρκής. Είναι γνωστό ότι μια φθηνή υπηρεσία μπορεί να δημιουργήσει την υποψία για αναξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς η επιλογή των πρώτων υλών, των αναλωσίμων, είναι πρωτεύουσας και καθοριστικής σημασίας για την έκδοση ποιοτικών αναλύσεων και διαγνώσεων. Οι τελευταίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από επαναληψιμότητα και αναπαραγωγιμότητα. Δηλαδή ότι κάθε φορά που διενεργείται μια συγκεκριμένη εξέταση, τηρούνται όλες εκείνες οι παράμετροι που εξασφαλίζουν την σταθερότητα και αξιοπιστία στο αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα μεγάλη βαρύτητα δίνεται στο ποιος είναι αυτός/ή που ερμηνεύει την εξέταση, δηλαδή ο παθολογοανατόμος, ο κυτταρολόγος και μοριακός βιολόγος που υπογράφουν τις διαγνώσεις.

Αναλογιστείτε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, από την στιγμή που μια παθολογοανατομική διάγνωση (ιστολογική εξέταση μιας βιοψίας), μια ανοσοϊστοχημική εξέταση ή μια μοριακή, γονιδιακή ανάλυση θα καθορίσουν την επιλογή θεραπείας για τον ασθενή, προσδιορίζοντας το εξατομικευμένο προφίλ του.

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν η Μικροδιαγνωστική, μέσα από μια διαρκή λειτουργία και αποκόμιση εμπειρίας για περισσότερα από 40 χρόνια, έχει καταφέρει να προσδιορίσει εκείνο το «σημείο» ισορροπίας, την «χρυσή τομή» όπως συνηθίζεται να αποκαλούμε, ώστε μια ιστολογική εξέταση, μια κυτταρολογική εξέταση και μια μοριακή γονιδιακή ανάλυση να χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, εγκυρότητα και εμπιστοσύνη.

Η δεύτερη πρόκληση είναι εξίσου σημαντική. Σκεφτείτε μια σύνθετη, πολύπλοκη μηχανή, όπου όλα τα γρανάζια της θα πρέπει να λειτουργούν συγχρονισμένα, με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Εδώ είναι που ο ανθρώπινος παράγοντας κάνει την διαφορά. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι όσο κι αν η τεχνολογία προοδεύει και τα μηχανήματα γίνονται ολοένα και ποιο προηγμένα, αυτοματοποιημένα – γεγονός σημαντικό που συμβάλει στην αξιοπιστία – ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος, ίσως ακόμα περισσότερο σήμερα, την εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής υπηρεσίας. Ο έμπειρος, λεπτομερής, προσεκτικός παθολογοανατόμος, ο αφοσιωμένος, δεξιοτέχνης, συνεπής ιστοτεχνολόγος, ο σύγχρονος, διαρκώς εξελισσόμενος, οξυδερκής και συγκροτημένος μοριακός βιολόγος, αποτελούν μέλη της επιτυχημένης ομάδας, που σωστά συγχρονισμένη, «γραναζωμένη», καλείται σε καθημερινή βάση, υπό συνθήκες πίεσης, να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, με σκοπό να φτάσει στην έγκριση μιας σαφούς και αξιόπιστης διάγνωσης.

Το «κοουτσάρισμα» (coaching) αυτής της ομάδας, η επίβλεψή της, αποτελούν μια κρίσιμη παράμετρο για ένα καθετοποιημένο, ενιαίο οργανισμό, όπως η Μικροδιαγνωστική. Εδώ, απαιτείται η εγκαθίδρυση μιας ανάλογης κουλτούρας, πλαισιωμένης από πνεύμα συνεργατικότητας, αλληλεγγύης, αυταπάρνησης και ταπεινότητας.

Τελικά, όλη αυτή η προσπάθεια, ο συντονισμός και ο μόχθος συναντιούνται στους δύο κοινούς σκοπούς και στόχους, που έχει όλη η ομάδα κατά νου: αξιόπιστη διάγνωση, στον σωστό ασθενή, τον σωστό χρόνο. Και ο χρόνος απάντησης καθορίζεται από τόσους πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους παράγοντες, που τον καθιστά ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση για έναν σύνθετο οργανισμό.

Οι συνθήκες πίεσης είναι μεγάλες και αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε στην Μικροδιαγνωστική. Τα δείγματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε αφορούν ευπαθείς ομάδες ασθενών, συχνότερα ογκολογικών ασθενών, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς, μαζί με τους θεράποντες ιατρούς τους, τους άμεσους συνεργάτες μας, αναμένουν τα πορίσματα, τα οποία είναι τόσο καθοριστικά, καθιστώντας την όποια άσκοπη χρονική καθυστέρηση πολλές φορές κρίσιμη για την τελική έκβαση της πορείας του ασθενή.

Οφείλουμε όμως να θίξουμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε ένα τέτοιο εργαστήριο, οι οποίες απαιτούν από εμάς λεπτούς χειρισμούς, επαναλήψεις των εξετάσεων, ή την επιλογή περισσότερων εξετάσεων από αυτές που αρχικά είχαν σχεδιαστεί. Τα δείγματα είναι συχνά τόσο μικρά, που καθιστούν την διενέργεια όλων των απαιτούμενων εξετάσεων μια διαρκή πρόκληση. Και είναι αυτές οι φορές που ο χρόνος διεκπεραίωσης επιμηκύνεται. Όμως για το καλό των ασθενών μας. Είναι αυτές οι φορές που η καθυστέρηση είναι φαινομενική, αλλά ουσιαστικά συμβαίνει για το μέγιστο όφελος των ασθενών μας. Τα ογκολογικά περιστατικά αντιμετωπίζονται από την φύση τους ως επείγοντα. Και το στοίχημα ζωτικής σημασίας είναι να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα. Ακόμα κι αν ο χρόνος που απαιτείται ξεπεράσει τον προσδοκώμενο.

Συνοπτικά, ο ρόλος του παθολογοανατόμου ως διαχειριστής και ιδιοκτήτης της δικής του επιχείρησης περιλαμβάνει μια σειρά από ευθύνες και έγνοιες. Η οικονομική διαχείριση, η εποπτεία του προσωπικού και το στρατηγικό μάρκετινγκ είναι βασικά στοιχεία που διασφαλίζουν την επιτυχία και τη βιωσιμότητα της πρακτικής. Με την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών του υποθέσεων, ο παθολογοανατόμος μπορεί να επικεντρωθεί στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, συμβάλλοντας στην ευημερία των ασθενών του και στη συνολική πρόοδο του τομέα της παθολογικής ανατομικής (ιστοπαθολογίας) και μοριακής διάγνωσης.