.

Home

Home

Home

Γνώση που εμπιστεύεστε

Knowledge you can trust

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ navigate_nextREAD MORE navigate_next

Γρήγορη διάγνωση ακριβείας στη βιοψία

Fast and accurate biopsy diagnosis

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ navigate_nextREAD MORE navigate_next
Logo ESYDLogo TUV
chevron_leftchevron_right

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

HISTOPATHOLOGY TESTS

Μελέτη ιστών για πιθανή διάγνωση δυσπλασίας, όγκου, καρκίνου, σαρκώματος, λεμφώματος, μελανώματος κλπ.
Tissue Study for diagnosis of dysplasia, tumor, cancer, sarcoma, lymphoma, melanoma, etc.

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

CYTOPATHOLOGY TESTS

Διεξαγωγή κυτταρολογικών εξετάσεων όπως τεστ ΠΑΠ, FNAB κλπ.
Proceeding cytopathology tests like Pap test, FNAB etc.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ

IMMUNOHISTOCHEMISTRY DEPARTMENT

Πολύτιμη τεχνική ανάλυσης του ιστού για την σαφή διαφορική διάγνωση των κακοήθων νοσημάτων
Valuable technical analysis of cell phenotype, for the differential diagnosis of malignant diseases

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

MOLECULAR TESTS

Εξειδικευμένες διαγνωστικές μοριακές τεχνικές για τον καθορισμό της πρόγνωσης της νόσου και των θεραπευτικών επιλογών.
Specialized molecular diagnostic techniques for the determination of disease prognosis and treatment options.

Πηνελόπη Σερδάρη

Pinelopi Serdari

Χαίρομαι που μετα από τόσα χρόνια πελάτισσα σας,γνωρίζω μέσα από τις φωτογραφίες τα πρόσωπα που βγάζουν τη διάγνωση που κάποιες φορές συμβαίνει να περιμένουμε με αγωνία!
It makes me happy that after years of being your customer, through your pictures I get to know the faces of the people that make the diagnosis which we sometimes await with high anticipation!

Μαρία Καβαφάκη

Maria Kavafaki

Συγχαρητήρια πολλά για το τόσο υπεύθυνο έργο που επιτελείτε.
Congratulations for the exceptionally responsible work that you conduct

Γιώργος Αποστολίδης

Giorgos Apostolidis

Αγαπημένοι μου συνάδελφοι πάντα εμπρός, με επιτυχίες. Μπράβο σας!
My dear colleagues, may you always carry onwards with success! Kudos!

Κοσμάς Τσακιρίδης

Kosmas Tsakiridis

Πάντα πρωτοπόροι!!
Always at the forefront!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑMORE

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, Prof.

IOANNIS HATZIBOUGIAS MD. Prof.

Διευθυντής - Παθολογοανατόμος

Laboratory Chief - pathologist

Ο Ιωάννης Χατζημπούγιας αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 1969. Το 1976, πήρε τον τίτλο ειδικότητας...
Ioannis Ηatzibougias, MD, graduated from the School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki in 1969. In 1976 he was awarded the Specialization...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, MSc, PhD

DIMITRIS HATZIBOUGIAS MD, MSc, PhD

Παθολογοανατόμος - Υπεύθυνος Διαχείρισης

pathologist - Lab Administrator

Ο Δημήτρης Χατζημπούγιας Αποφοίτησε από το τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002...
Dimitris Hatzibougias, graduates from the School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki in 2002...

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MD, PhD

EVAGELIA ATHANASIOU MD, PhD

Παθολογοανατόμος

pathologist

Η Ευαγγελία Κ. Αθανασίου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1990...
Evangelia K. Athanasiou, MD, graduated from the School of Medicine of the University of Ioannena in 1990...
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
APPLICATIONS

Αίτηση Νεκροψίας για ασθενείς

Application form to conduct Autopsy

Αίτηση παροχής πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα υγείας

Request form to provide access to personal medical data

ΟΔΗΓΙΕΣ
INSTRUCTIONS

Μέτρα προστασίας έναντι Φορμόλης

Safety guidelines for handling concentrated materials

Οδηγίες αποστολής βιολογικών υλικών

Shipping of Biological material samples

Οδηγίες για Παραγγελία Εξετάσεων

Guidelines for ordering examinations

Οδηγίες παροχής δεύτερης γνώμης

Request form for second medical diagnosis

Αποστολή αποτελεσμάτων εξετάσεων

How to get your results

Τι είναι η ιατρική ακριβείας (precision medicine); What does “precision medicine” mean?
Σύμφωνα με το National Institutes of Health, η ιατρική ακριβείας αποτελεί μία αναδυόμενη προσέγγιση για την αντιμετώπιση, αλλά και την πρόληψη ασθενειών, η οποία λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την ατομική μεταβλητότητα στα γονίδια, αλλά και το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του κάθε ανθρώπου. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει στους γιατρούς και τους ερευνητές να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια μέθοδος πρόληψης αλλά και ποια θεραπεία θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες ασθένειες, για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Η προσέγγιση αυτή έρχεται στην ουσία σε αντίθεση με τη λογική «ένα για όλους», όπου η στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης των ασθενειών αναπτύσσονται βάσει του μέσου ανθρώπου, μη λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές διαφορές τους.
According to the National Institutes of Health, precision medicine constitutes an emerging approach for the treatment as well as the prevention of diseases which takes into account not only the personal variability in genes but also the environment and the way of life of every patient. This approach will allow doctors and researchers to predict with greater accuracy which method of prevention and which method of treatment will glean the best result for specific ailments in specific groups of people. This approach comes in stark contrast to the “one size fits all” logic, in which the prevention and treatment strategy is developed with the “average human” as a template with no regard for the basic differences of every individual.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ MORE chevron_right ΛΙΓΟΤΕΡΑ LESS chevron_left
Τι είναι η FNA; What is FNA?
Στην περίπτωση που απαιτείται να συλλεχθεί υγρό ή πολύ μικρά τμήματα ιστού (για παράδειγμα μεμονωμένα κύτταρα αντί για ομάδες κυττάρων, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο υγρό γύρω από τον πνεύμονα), δύναται να γίνει με τη χρήση μιας εξέτασης που ονομάζεται βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA). Πραγματοποιείται με χρήση μιας λεπτής βελόνας. Σε ποιο σημείο διαφοροποιείται η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, προσφέροντας υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αξιοπιστία; Η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εξασφαλίζει την ορθή διαχείριση του FNA δείγματος, με τον ακόλουθο τρόπο: - Κάθε δείγμα που εισέρχεται στο εργαστήριο ελέγχεται από τον τεχνολόγο και τον ιατρό, ώστε να εκτιμηθεί η εξασφάλιση CELL BLOCK. - Αμέσως μετά το δείγμα επεξεργάζεται ακολούθως: o Μέρος του δείγματος θα ακολουθήσει την αναμενόμενη επεξεργασία, στο κυτταρολογικό εργαστήριο της ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ. Έτσι θα προκύψουν πλακίδια που θα τα δει στο μικροσκόπιο ο κυτταρολόγος. o Το υπόλοιπο δείγμα θα επεξεργασθεί στο ιστολογικό εργαστήριο της ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, ώστε να εξασφαλισθεί η δημιουργία CELL BLOCK. o Αυτό σημαίνει πως  εξασφαλίζεται καλύτερη μελέτη του υλικού στο μικροσκόπιο  Εξασφαλίζεται υλικό για να γίνουν περαιτέρω μελέτες αν χρειασθεί  Αυξάνεται η διαγνωστική ακρίβεια (διενέργεια ειδικών εξετάσεων στο υπάρχον δείγμα)  Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επανάληψη της FNA και έτσι της περαιτέρω ταλαιπωρίας του ασθενή  Εξασφαλίζεται υλικό για την διενέργεια μοριακών εξετάσεων (αυξημένη πιθανότητα για στοχεύουσα θεραπεία)
In the occasion that fluid or very small pieces of tissue need to be collected (for instance singular cells instead of cell groups, like the ones contained in the fluid around the lung), a specialized procedure may be used that is called Fine Needle Biopsy (FNA). What differentiates “Microdiagnostiki” from the competition, allowing it to provide high diagnostic accuracy and trustworthiness? “Microdiagnostiki” guarantees the correct management and handling of the FNA sample in the following ways: -Every sample that turns up at the laboratory is checked both by a technician and a doctor to determine its suitability for creating a CELL BLOCK out of it. -Immediately afterwards, the sample goes through the following process: Part of the sample will follow the usual treatment in the cytological department of “Microdiagnostiki” which ends with the creation of slides to be viewed under the microscope by the cytologist. The remaining sample will be treated at the histological laboratory of “Microdiagnostiki” to create CELL BLOCKS out of it. This has the following effects: It allows for better study of the material under the microscope It secures sufficient amounts of material for further study if the need arises. It increases the diagnostic accuracy (allows for specialized testing on the sample) It minimizes the likelihood that a second FNA procedure will need to be performed on the patient, this cutting down on possible discomfort It secures material for molecular examination (which increases the likelihood of providing a targeted treatment)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ MORE chevron_right ΛΙΓΟΤΕΡΑ LESS chevron_left

* Υποχρεωτικό πεδίο! * required! Τουλάχιστον 4 γράμματα! Al least 4 characters!

Τουλάχιστον 10 αριθμοί! Al least 10 numbers!

* Υποχρεωτικό πεδίο! * required! Μή έγκυρο email! Not valid email!

* Υποχρεωτικό πεδίο! * required! Τουλάχιστον 10 γράμματα! Al least 10 characters!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SUBMIT Κάποια από τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας δεν είναι συμπληρωμένα σωστά Some of the required fields of the form is not completed correctly. Το μήνυμά σας δεν έχει σταλεί. Παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία που δώσατε και προσπαθήστε και πάλι. Your message has not been sent. Please check the information you entered and try again. Το μήνυμά σας έχει σταλεί. Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Your message has been sent. Thank you for contacting us.
Skip to content