Αίτημα Αποστολής Αποτελεσμάτων Μέσω e-mail

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑίτημα Αποστολής Αποτελεσμάτων Μέσω e-mail HOMESERVICES

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ E-MAIL

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

πως θα ήθελα να μου αποστείλετε μέσω e-mail τα αποτελέσματα του/της ασθενή/ους: