ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ
What makes us different

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ HOMESERVICESWhat makes us different

Προσφέρουμε & Εκτελούμε Ιατρικές Εξετάσεις Ακριβείας & Εξατομίκευσης (Μοριακή Διαγνωστική)

Η αξία της Ολοκληρωμένης Διάγνωσης & Ερμηνείας στο Ογκολογικό Συμβούλιο:

Η χάραξη Στρατηγικής είναι κρίσιμη στις Διαγνωστικές Εξετάσεις:
Με μια πληθώρα από εργαστηριακές δοκιμές στην αγορά, η αναζήτηση της κατάλληλης εξέτασης για τον ασθενή μπορεί να προκαλεί σύγχυση.
H Μικροδιαγνωστική διαφοροποιείται προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαγνωστικής που εκτελούνται από προσωπικό με υπόβαθρο στην μοριακή βιολογία και ιστοπαθολογία (παθολογική ανατομική). Αυτή η σημαντική ενσωμάτωση σημαίνει ότι μπορούμε να :
 1. να συσχετίσουμε άμεσα τη μορφολογία του ιστού, την έκφραση πρωτεϊνών & την γονιδιακή έκφραση, τόσο σε φυσιολογικούς ιστούς όσο και σε ιστούς με όγκο, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την χάραξη της εξατομικευμένης θεραπείας.
 2. να εκδίδουμε ενιαία αποτελέσματα ιστολογικής, ανοσοϊστοχημικής & μοριακής εξέτασης, καθώς αυτό το τελικό & ενιαίο αποτέλεσμα είναι η καλύτερη δυνατή διάγνωση για την έγκυρη επιλογή & απόφαση θεραπείας (χειρουργική, φαρμακευτική, ακτινοθεραπευτική ή συνδυασμός τους.

Εξατομικευμένες Συμβουλές από Ειδικούς
Η ιατρική μας ομάδα σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό διαβουλεύονται για την προληπτική επίλυση εξατομικευμένων περιπτώσεων. Έτσι πετυχαίνουμε:
 • Την καλύτερη στρατηγική δοκιμή/εξέταση για κάθε δείγμα ασθενούς
 • Προτείνουμε την ενδεδειγμένη αντανακλαστική εξέταση (reflex testing)
 • Αναπτύσσουμε μαζί σας την στρατηγική για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας
 • Παροχή όλων των σχετιζόμενων κλινικών & εργαστηριακών ευρημάτων (ιστολογική, ανοσοϊστοχημική & μοριακή εξέταση) σε μία ενιαία φόρμα αποτελεσμάτων
 • Παρέχουμε ολοκληρωμένες αναλύσεις, χωρίς περιττές εξετάσεις, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις
Γιατί διαφέρουμε:
Πολλά εργαστήρια επιφορτίζουν οικονομικά το σύστημα υγείας, προκαλώντας σύγχυση στον κλινικό ιατρό, εκτελώντας περιττές δοκιμές.
Στη Μικροδιαγνωστική δουλεύουμε διαφορετικά, προσφέροντας Ολοκληρωμένες Διαγνωστικές Υπηρεσίες βασισμένες στην Τεκμηριωμένη Ιατρική. Διαδοχικές Δοκιμές & Εργαστηριακές Εξετάσεις σε ένα μόνο δείγμα, σε ένα μόνο εργαστήριο.
Η διαχείριση και φροντίδα ενός ογκολογικού ασθενή ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από το συντονισμό όλων των εργαστηριακών δοκιμών και των αποτελεσμάτων με διεπιστημονική αξιολόγηση. Χρησιμοποιώντας προηγμένες, συμπληρωματικές τεχνολογίες, η Μικροδιαγνωστική εκτελεί διαδοχικά δοκιμή σε ένα μόνο δείγμα, για να μεγιστοποιήσει τις κλινικώς σχετικές πληροφορίες και να προσφέρει μια πλήρη διαγνωστική εικόνα.

Πλήρεις, Ενσωματωμένες & Ολοκληρωμένες Διαγνωστικές Υπηρεσίες με σταθερή ποιότητα & γρήγορο χρόνο ολοκλήρωσης:    
 • Πλήρης επεξεργασία του ιστού
 • Μακροσκοπική εξέταση, Επεξεργασία σε Ιστοκινέτα, Εμπέδωση/σκήνωση, Μικροτόμηση, Επίστρωση, Χρωματισμός, Επικάλυψη
 • Ανοσοϊστοχημεία & Βελτιστοποιημένος Υβριδισμός για τον εντοπισμό της γονιδιακής έκφρασης, πρωτεϊνών & mRNA
 • Τεχνική επεξεργασία από έμπειρους Μοριακούς Βιολόγους & Γενετιστές
 • Διαγνωστική Ερμηνεία από έμπειρους Παθολογοανατόμους & Κυτταρολόγους
 • Όλες οι ανωτέρω εξετάσεις είναι διαπιστευμένες (accreditation) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO15189:2012
Περισσότερα μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
What makes us different Accurate and individualized medical examinations (molecular diagnostics) The value of the Integrated Diagnosis and Interpretation by the Tumor Board Meeting and the individual Pathologist-Oncologist: Why strategy plays a critical role in Diagnostic Examinations. With an abundance of laboratory tests available on the market, the search for the right examination can cause confusion to the patient. Microdiagnostiki differentiates itself by offering complete diagnostic services carried out by a staff with a background in molecular biology and histopathology. This important integration means that we can:
 1. Immediately associate gene expression with tissue morphology, both on natural tissue as well as on therapeutic models of the illness, providing valuable functional genomics information.
 2. Provide an end results which offers the best possible interpretation and a timely amelioration of issues that can present themselves with molecular techniques.
Individualized advice by specialists Our medical team collaborates and convenes with the clinical doctor to proactively counteract issues on an individualized basis. This allows us:
 • To achieve the best strategic test/examination for every patient sample
 • To offer the most appropriate reflex testing for the case
 • To co-develop with you the strategy that is going to be used to monitor the effectiveness of the therapeutic course
 • To present all the clinical and laboratory findings (histological, immunohistochemical & molecular examination) on a single integrated results form
 • To provide complete analysis avoiding superfluous testing
Why we differ: Huge amounts of information and the performance of needless tests cause confusion to the clinical doctor. In Microdiagnostiki we follow a different path, offering Integrated Diagnostic Services based on Evidence-based Medicine. Consecutive tests & laboratory examinations on a single sample, in a single laboratory. The management of and care for an oncological patient is improved dramatically by effectively coordinating and scientifically evaluating all the laboratory tests and examinations. By using advanced, complementary technologies, Microdiagnostics performs consecutive tests on a single sample, maximizing the clinically relevant information and offering a complete diagnostic picture. Complete, Integrated & Comprehensive Diagnostic Services, of a steadily high quality & with a fast turnaround time:
 • Complete tissue processing
 • Macroscopic examination & tissue handling
 • tissue processing, embedding, microtom-ing, coating, staining, covering (H&E)
 • Immunohistochemistry & improved hybridization to detect protein & mRNA gene expression
 • Technical processing by experienced Molecular Biologists & Geneticists
 • Diagnostic interpretation by experienced Histopathologists & Cytopathologists