ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ ΕΜΒΡΥΟΥ
FETAL AUTOPSY

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΝΕΚΡΟΤΟΜΗ ΕΜΒΡΥΟΥ HOMESERVICESFETAL AUTOPSY

Η αυτοψία εμβρύου είναι μια λεπτομερής εξέταση για να κατανοηθούν περισσότερα αναφορικά με την αιτία ενδομήτριου θανάτου.
Η αυτοψία/νεκροτομή βοηθά να βρεθούν ανωμαλίες που μπορεί να μην είναι εμφανείς.

A fetal autopsy is a detailed physical and surgical body examination in order to understand more about the cause of death. An autopsy helps to find abnormalities that may not be apparent.

+ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ ΕΜΒΡΥΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ; What are the most important reasons to conduct a fetus autopsy and what kind of information can be retrieved by it?
Ο σημαντικότερος λόγος είναι η προσπάθεια ανεύρεσης της αιτίας του θανάτου:
• πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά προβλήματα που οδήγησαν στον θάνατο του μωρού σας, που δεν φαίνονται, ούτε αναγνωρίζονται κατά την εξωτερική εξέταση του σώματος του μωρού σας
• πληροφορίες που μπορεί να έχουν σημασία για οποιαδήποτε μελλοντική εγκυμοσύνη
• πληροφορίες που μπορεί να είναι σημαντικές για την μελλοντική φροντίδα της υγείας σας
• απόκτηση ιατρικής γνώσης που θα μπορούσε να βοηθήσει άλλες οικογένειες σε παρόμοιες καταστάσεις.
The most usual reason is the determination of the cause of death of the fetus. As for the information that can be gleaned by the examination, it usually concerns:
 • Information about internal problems that lead to death which don’t make themselves apparent nor can they be recognized by an external examination of the fetus’s body.
 • Important information concerning any future conception as well as any future healthcare needs that might arise in the family, are linked to the cause of death of the fetus and need to be addressed.
 • Acquisition of medical knowledge that might prove useful in other similar cases.
+ - ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ; How much time is there in order to decide to go ahead with an autopsy?
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήψη αυτής της απόφασης. Ο ιστοπαθολόγος μπορεί να πάρει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση αν η νεκροτομή γίνει το συντομότερο δυνατόν μετά το θάνατό του.
There is no set time limit for the decision. Having said that it is useful to mention that the sooner an autopsy is performed the more information a pathologist can gather.
+ - ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗΣ; What happens during the procedure of an autopsy?
Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νεκροτομής εξαρτώνται από την ηλικία του μωρού, το ιατρικό σας ιστορικό και την εγκυμοσύνη σας καθώς και τις συνθήκες θανάτου του μωρού. Οι διαδικασίες μπορεί να περιορίζονται στο εξωτερικό του σώματος ή μπορεί να περιλαμβάνουν εσωτερική εξέταση του σώματος (μια «εσωτερική εξέταση» των οργάνων, ιστών και υγρών του σώματος).
The procedure followed depends on the age of the fetus, the medical history of the mother and the conditions of death. The tests may be limited to an external examination, however it is possible that an internal examination may also be conducted (“internal examination” of the organs, the tissues and of the bodily fluids).
+ - ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ; What is the procedure followed during an external examination?
Ο ιστοπαθολόγος μπορεί να κάνει μερικές ή όλες από τις παρακάτω δοκιμές:
 • Εξέταση της επιφάνειας του αυτιού, του λαιμού και του δέρματος
 • εξέταση του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου
 • λήψη εξωτερικών φωτογραφιών
 • δείγματα δέρματος για τον έλεγχο των χρωμοσωμάτων
Some or all of the following may be performed:
 • Examination of the surface of the ear, the throat and of the skin.
 • Examination of the placenta and the umbilical cord.
 • External photographs may be taken.
 • A skin sample may be collected in order to test the chromosomes.
+ - ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ; What is the procedure followed during an internal examination?
Η νεκροτομή είναι παρόμοια με μια χειρουργική επέμβαση. Η εσωτερική εξέταση περιλαμβάνει μία τομή στο σώμα του μωρού. Ο παθολογοανατόμος θα κλείσει την τομή χρησιμοποιώντας ράμματα. Η τομή γίνεται συνήθως από το χαμηλότερο τμήμα του λαιμού προς το ηβικό οστό. Μπορεί να γίνει μια τομή στο πίσω μέρος του κεφαλιού του μωρού αν ο εγκέφαλος χρειάζεται να εξεταστεί.
An autopsy is not unlike a surgery. The internal examination is done by making an incision to the fetus’s body which is sutured after the tests are completed and which usually starts from the lowest part of the throat moving towards the pubic bone. If the head is also to be examined, the incision is done at the back of the skull.
+ - ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ ΕΜΒΡΥΟΥ; How long does the autopsy take?
Η νεκροτομή γίνεται συνήθως σε μία ημέρα. Ωστόσο, ανάλογα με τον τύπο της νεκροτομής, μπορεί να χρειαστούν έως και τρεις εβδομάδες για να ολοκληρωθούν όλες οι δοκιμές. Το σώμα θα πρέπει να επιστραφεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί.
It is usually completed in a day. However it is possible that up to several weeks may be needed in order for all the tests to be completed and provide conclusive results, depending on the king of the examination performed. After the conclusion of the examination the body of the fetus is immediately returned to the parents.