ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ HOMESERVICES

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GREEN POLITIC

Η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ υλοποιεί μία σειρά ενεργειών οι οποίες αποτελούν οργανικά στοιχεία της Πράσινης Πολιτικής που εφαρμόζει, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και των εργαζομένων της εταιρίας. Κάποιες από αυτές τις ενέργειες, ενδεικτικά:

  • Η φορμαλδεΰδη που χρησιμοποιείται συλλέγεται καθημερινά σε ειδικά πλαστικά δοχεία αντί να αποβάλλεται από το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης, μολύνοντας το αποχετευτικό σύστημα της πόλης.

  • Τα επεξεργασμένα χειρουργικά παρασκευάσματα καταστρέφονται σε ειδικό μηχάνημα – αυτόκαυστο, που διαθέτει το εργαστήριο.

  • Το σύνολο των υγρών και ιστών συλλέγεται από ειδική εταιρεία συλλογής και επεξεργασίας βιολογικού υλικού, αντί να αποβάλλεται σε δημόσιους κάδους απορριμμάτων.

  • Η μεταφορά δειγμάτων από τα ιατρικά κέντρα προς τη ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ γίνεται με εξειδικευμένη εταιρεία μεταφοράς δειγμάτων βιολογικού υλικού. Η εργολήπτρια εταιρεία διαθέτει ειδικό καταγραφικό για την συνεχή – σε πραγματικό χρόνο

  • παρακολούθηση της μεταφοράς. Κάθε όχημα είναι εξοπλισμένο με θάλαμο θερμοσυντήρησης για την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σύστημα GPS. Εφαρμόζεται τετραπλό σύστημα πιστοποιημένης συσκευασίας (σωληνάριο, απορροφητικό υλικό, σάκος, κύλινδρος), επιτρέποντας την ασφαλή διακίνηση του υλικού.