ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
SECOND OPINION

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HOMESERVICESSECOND OPINION

Η λήψη μιας δεύτερης γνώμης (συμβουλευτική γνώμη ιστολογικής εξέτασης) μπορεί σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων να οδηγήσει σε πλήρη αλλαγή της διάγνωσης, όπως σε περιπτώσεις κακοήθων ή καλοηθών νεοπλασμάτων, σε φλεγμονώδεις διαταραχές και μικροβιακές μολύνσεις. Μια τέτοια αλλαγή μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην θεραπευτική αγωγή και την πρόγνωση.

Μια δεύτερη γνώμη πιο συχνά φέρνει αλλαγές στο βαθμό κακοήθειας του καρκίνου ή στην σταδιοποίησή του, που μπορεί να επηρεάσει την πρόγνωση, καθώς και την θεραπεία.

Συμπληρώστε  εδώ την αίτηση για δεύτερη γνώμη

Αν η νόσος/κατάστασή σας θεωρείται «οριακή»

 1. Π.χ. ο όγκος θεωρείται οριακά χειρουργήσιμος.
 2. Ο όγκος είναι «οριακής» κακοήθειας.
 3. Ο όγκος βρίσκεται στα όρια απαίτησης συμπληρωματικής χημειοθεραπείας (adjuvant chemotherapy)

Ο όγκος θεωρείται σπάνιας μορφής

Η γνώμη ενός ειδικού στο είδος αυτών των όγκων θα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα.

Όταν ο όγκος κατατάσσεται στην κατηγορία «αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας»

Υπάρχουν διαγνωστικές τεχνικές, όπως η ανοσοϊστοχημεία & μοριακές εξετάσεις, η διενέργεια των οποίων αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα προσδιορισμού της προέλευσης του όγκου, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική & μαγνητική τομογραφία) αδυνατούν να εντοπίσουν την πρωτοπαθή εστία του όγκου.

Ζητήστε από τον κλινικό ιατρό σας

 1. Τα πλακίδια (slides)
 2. Την ιστολογική εξέταση
 3. Αντιπροσωπευτικό κύβο παραφίνης

Τρόπος πακεταρίσματος

odigies-apostolis
Οδηγίες αποστολής πλακιδίων & κύβων παραφίνης για την αποφυγή καταστροφής κατά την μεταφορά.

Συμπληρώστε την αίτηση για δεύτερη γνώμη & συμπεριλάβετέ την στο πακέτο

Συμπληρώστε  εδώ την αίτηση για δεύτερη γνώμη (συμβουλευτική εξέταση)

Αποστολή αποτελεσμάτων δεύτερης γνώμης

Το πόρισμα της δεύτερης γνώμης θα αποσταλεί στον κλινικό ιατρό σας και σε εσάς σε κρυπτογραφημένο email. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Asking for a second opinion on a histopathology diagnosis may sometimes lead to a complete or partial change of diagnosis. For example dealing with borderline malignant or benign tumors, inflammatory disorders and infectious diseases could lead to different opinions even among experts. Such a change may have a significant effect in the treatment and prognosis. A second opinion often involves changes related to the degree of differentiation of a malignancy or the staging, which may affect prognosis and treatment.

Download here the application form

Αν η νόσος/κατάστασή σας θεωρείται «οριακή»

 1. Π.χ. ο όγκος θεωρείται οριακά χειρουργήσιμος.
 2. Ο όγκος είναι «οριακής» κακοήθειας.
 3. Ο όγκος βρίσκεται στα όρια απαίτησης συμπληρωματικής χημειοθεραπείας (adjuvant chemotherapy)

Ο όγκος θεωρείται σπάνιας μορφής

Η γνώμη ενός ειδικού στο είδος αυτών των όγκων θα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα.

Όταν ο όγκος κατατάσσεται στην κατηγορία «αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας»

Υπάρχουν διαγνωστικές τεχνικές, όπως η ανοσοϊστοχημεία & μοριακές εξετάσεις, η διενέργεια των οποίων αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα προσδιορισμού της προέλευσης του όγκου, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική & μαγνητική τομογραφία) αδυνατούν να εντοπίσουν την πρωτοπαθή εστία του όγκου.

Ζητήστε από τον κλινικό ιατρό σας

 1. Τα πλακίδια (slides)
 2. Την ιστολογική εξέταση
 3. Αντιπροσωπευτικό κύβο παραφίνης

Τρόπος πακεταρίσματος

Οδηγίες αποστολής πλακιδίων & κύβων παραφίνης για την αποφυγή καταστροφής κατά την μεταφορά.

Συμπληρώστε την αίτηση για δεύτερη γνώμη & συμπεριλάβετέ την στο πακέτο

Κατεβάστε εδώ την αίτηση για δεύτερη γνώμη (συμβουλευτική εξέταση)

Αποστολή αποτελεσμάτων δεύτερης γνώμης

Το πόρισμα της δεύτερης γνώμης θα αποσταλεί στον κλινικό ιατρό σας και σε εσάς σε κρυπτογραφημένο email. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.