ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
CYTOPATHOLOGY TESTS

ΑΡΧΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HOMESERVICESCYTOPATHOLOGY TESTS

Το Τμήμα Κυτταροπαθολογίας με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό διεξάγει ολόκληρο το φάσμα των κυτταρολογικών εξετάσεων, όπως είναι οι Κυτταρολογικές εξετάσεις με βάση το υγρό, οι δοκιμασίες FNAB κλπ.

The Cytopathology department with modern technological equipment carries out the whole range of cytological examinations, such as Liquid Based Cytology tests, FNAB tests, etc.

+ - ΠΑΠ ΤΕΣΤ/HPV DNA ΤΕΣΤ, Co-testing CERVICAL SMEARS (PAP TEST), HPV DNA Test, Co-Testing
cell-block
Η δοκιμασία κατά Παπανικολάου που καθιερώθηκε διεθνώς με τον όρο Pap test εφευρέθηκε από το Γεώργιο Παπανικολάου (1883-1962) και συνέβαλε καθοριστικά στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Πρόκειται για μια απλή, ανώδυνη εξέταση κατά την οποία κύτταρα, που λαμβάνονται από τον κόλπο και τον τράχηλο της γυναίκας, επιστρώνονται σε γυάλινα πλακίδια (κολποτραχηλικά επιχρίσματα), χρωματίζονται και υποβάλλονται σε διαγνωστική αξιολόγηση.
Το εργαστήριο διενεργεί Τεστ Παπ συμβατικό και Υγρής Φάσης, ανάλογα με τις ανάγκες της ασθενούς και του κλινικού ιατρού.
Ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να διενεργηθεί μαζί και HPV DNA test (CE IVD)
koilocyte-hpv

Δες την σύγκριση του ThinPrep με το συμβατικό ΤΕΣΤ ΠΑΠ

Κατεβάστε τις οδηγίες λήψης THIN PREP Test Pap

Quick Reference Guide (Cytobrush / Spatula)

Quick Reference Guide (Cervex-Brush Combi )

cell-block
+ - ΠΤΥΕΛΑ-ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ SPUTUM-BRONCHSCOPIC MATERIAL
thinprep Πτύελα, συνήθως πρωινά, που προέρχονται από βαθιά απόχρεμψη και βρογχοσκοπικό υλικό. Λαμβάνονται κατά τη βρογχοσκοπική διερεύνηση της αναπνευστικής οδού και συμβάλλουν καθοριστικά στη αναγνώριση πρωτοπαθών και μεταστατικών νεοπλασμάτων.
thinprep The Sputum sample, usually collected in the morning, comes from deep expectoration or bronchoscopy and is instrumental in identifying primary and metastatic neoplasms.
+ - ΕΚΚΡΙΜΑ ΘΗΛΗΣ ΜΑΣΤΩΝ - ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΜΑΣΤΩΝ BREAST PAP TEST
thinprep Τα εκκρίματα θηλής μαστών , ιδιαίτερα τα αιμορραγικά, πρέπει να εξετάζονται κυτταρολογικά, αφού με αυτή την απλή τεχνικά εξέταση, διερευνάται η ανάπτυξη νεοπλασιών στους πόρους των μαστών.

Το έκκριμα επιστρώνεται σε αντικειμενοφόρες πλάκες (πλακίδια, slides), ή τοποθετείται μέσα σε μικρά δοχεία προγεμισμένα με ειδικό μονιμοποιητικό (για επεξεργασία σε υγρή φάση). Η Μικροδιαγνωστική εξοπλίζει τον συνεργάτη ιατρό με το απαραίτητο υλικό.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
thinprep Nipple secretions, hemorrhagic ones in particular, should be submitted to cytological examination as this relatively simple (from a technical perspective) test allows the identification of neoplasias developing from the major or minor breast ducts.
The secretion is coated on slides, or placed in small containers pre-filled with a special fixative (for liquid based cytology). We provide the clinical doctor with all relevant material.
Please contact us for more details.
+ - FNAB/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΨΙΕΣ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΗ FNAB
thinprep H τεχνική της Αναρροφητικής βιοψίας με λεπτή βελόνη (FNAB) συνιστάται και εφαρμόζεται στη διαγνωστική κυτταρολογική εκτίμηση κυστικών ή συμπαγών όγκων όπως:
- παθήσεις θυρεοειδούς αδένα (υπερπλασία/βρογχοκήλη, θυρεοειιδίτιδα Hashimoto, καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα)
- παθήσεις πνεύμονα (συλλογή υγρού, φλεγμονές, υπεζωκοτικές συλλογές)
- παθήσεις παγκρέατος
- παθήσεις οποιοδήποτε συμπαγούς οργάνου / κυστικής παθολογικής εξεργασίας
thinprep The technique of Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB) is recommended and implemented in the diagnostic cytological assessment of cystic or solid tumors, such as:

- thyroid gland disorders (hyperplasia /goiter, Hashimoto's thyroiditis, thyroid carcinoma)
- lung diseases (fluid collection, inflammation, pleural effusions) - pancreatic diseases - diseases of any solid organ / cystic lesion.
+ - ΤΕΧΝΙΚΗ CELL BLOCK ΓΙΑ ΤΟ FNAB CELL BLOCK in FNAB
Η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ διαφοροποιείται κcell-blockαι εξασφαλίζει την δημιουργία CELL BLOCK για κάθε δείγμα από FNAB. Αυτό σημαίνει πως το κυτταρολογικό δείγμα FNAB επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εγκλείεται μέσα σε κύβο παραφίνης, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υλικό βιοψίας.
Με αυτόν τον τρόπο δεν χάνεται το τμήμα ιστού που μπορεί να έχει μείνει στην βελόνη, αλλά αντιθέτως η εξασφάλιση CELL BLOCK δίνει την δυνατότητα:
- λήψη πολλών τομών για εγκυρότερη διάγνωση
- διενέργεια ανοσοχρώσεων (ανοσοϊστοχημεία) για εγκυρότερη και αξιόπιστη διάγνωση
- διενέργεια μοριακών εξετάσεων/ εξετάσεων βιοδεικτών για την επιλογή της ιδανικότερης θεραπείας. - Το υλικό μπορεί να αποθηκευτεί στο αρχείο της Μικροδιαγνωστικής και να επαναχρησιμοποιηθεί σε μελλοντικό χρόνο.
The CELL BLOCK technique: 1“Microdiagnostiki” differentiates itself from the competition by choosing to use the CELL BLOCK technique for every FNAB specimen collected. This means that the FNAB cytological specimen is treated in such a way that by the end of the preparatory steps it is enclosed in a paraffin block, as is usually the case for histological material collected after a biopsy (FFPE). This, in turn, has the following benefits:

- In this way, the tissue segment that may have remained in the needle is not lost, but embedded in a CELL BLOCK, which ensures:
- taking multiple sections for a more valid diagnosis
- immunohistochemistry for a more reliable
- conducting molecular examinations / biomarker tests to select the most appropriate treatment.
- The material can be archived, thus reused in future time.
+ - ΥΓΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ INTERNAL CAVITY BODILY FLUIDS
Στα υγρά εσωτερικών κοιλοτήτων του σώματος συμπεριλαμβάνονται:
  • Πλευριτικό υγρό (preural fluid)
  • Περικαρδιακό υγρό(pericardial fluid)
  • Ασκιτικό υγρό ( ascitic fluid)
  • Εγκεφαλονωτιαίο υγρό ( cerebrospinal fluid)
  • Αρθρικό υγρό (arhricular fluid)
Το υγρό κυτταρικό δείγμα λαμβάνεται με παρακέντηση/FNAB και στη συνέχεια υποβάλλεται σε κατάλληλη τεχνική επεξεργασία και διαγνωστική αξιολόγηση. Γίνεται για να εκτιμηθεί η παρουσία φλεγμονών ή πρωτοπαθών και συχνότερα μεταστατικών κακοήθων νεοπλασμάτων.
The fluids of internal bodily cavities include:
  • Preural fluid
  • Pericardial fluid
  • Ascitic fluid
  • Cerebrospinal fluid
  • Arhricular fluid
The liquid cytology sample is collected by using the FNAB technique and is subsequently submitted to the necessary preparation and diagnostic evaluation. This allows for the identification of inflamations or of protopathic and more commonly of metastatic malignant neoplasms.