Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η λήψη μιας δεύτερης γνώμης (συμβουλευτική γνώμη ιστολογικής εξέτασης)

μπορεί σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων να οδηγήσει σε πλήρη αλλαγή της διάγνωσης ,όπως σε περιπτώσεις κακοήθων ή καλοηθών νεοπλασμάτων, σε φλεγμονώδεις διαταραχές και μικροβιακές μολύνσεις. Μια τέτοια αλλαγή μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην θεραπευτική αγωγή και την πρόγνωση.

Μια δεύτερη γνώμη πιο συχνά φέρνει αλλαγές στο βαθμό κακοήθειας του καρκίνου ή στην σταδιοποίησή του, που μπορεί να επηρεάσει την πρόγνωση, καθώς και την θεραπεία.

Συμπληρώστε εδώ την αίτηση για δεύτερη γνώμη

  1. Π.χ. ο όγκος θεωρείται οριακά χειρουργήσιμος.
  2. Ο όγκος είναι «οριακής» κακοήθειας.
  3. Ο όγκος βρίσκεται στα όρια απαίτησης συμπληρωματικής χημειοθεραπείας (adjuvant chemotherapy)

Η γνώμη ενός ειδικού στο είδος αυτών των όγκων θα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα.

Υπάρχουν διαγνωστικές τεχνικές, όπως η ανοσοϊστοχημεία & μοριακές εξετάσεις, η διενέργεια των οποίων αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα προσδιορισμού της προέλευσης του όγκου, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική & μαγνητική τομογραφία) αδυνατούν να εντοπίσουν την πρωτοπαθή εστία του όγκου.

Το πόρισμα της δεύτερης γνώμης θα αποσταλεί στον κλινικό ιατρό σας και σε εσάς σε κρυπτογραφημένο email. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.