Ο σύνθετος ρόλος του παθολογοανατόμου ως διαχειριστής/ιδιοκτήτης

The role og Pathologist as a Morphologist

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

καλούμαστε να αναρωτηθούμε σήμερα, πόσο σχετική είναι η μορφολογία των ιστών (που πάσχουν), άρα η διάγνωση με βάση την μορφολογία και όχι μόνο με βάση την μοριακή γονιδιακή ανάλυση.
we are called to ask ourselves today, how relevant is the morphology of the diseases under the microscope to make a diagnosis, and not only based on molecular genetic analysis.

Σχετικά με τον ρόλου του Παθολογοανατόμου ως “Μορφολόγος”

The role og Pathologist as a Morphologist

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

καλούμαστε να αναρωτηθούμε σήμερα, πόσο σχετική είναι η μορφολογία των ιστών (που πάσχουν), άρα η διάγνωση με βάση την μορφολογία και όχι μόνο με βάση την μοριακή γονιδιακή ανάλυση.
we are called to ask ourselves today, how relevant is the morphology of the diseases under the microscope to make a diagnosis, and not only based on molecular genetic analysis.

ΒΙΟΨΙΑ: ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Turn Around Time for Biopsy specimens

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη συνθήκη, για κάθε μία τέτοια περίπτωση, η αποδοχή πως μια χρονική διάρκεια πέραν των 3 ημερών θα είναι αναγκαία για την θέσπιση μιας κατά το δυνατόν έγκυρης διάγνωσης. Το χρονικό εύρος εξαρτάται σε αυτές τις περιπτώσεις από το βάθος μελέτης που θα χρειαστεί.
Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη συνθήκη, για κάθε μία τέτοια περίπτωση, η αποδοχή πως μια χρονική διάρκεια πέραν των 3 ημερών θα είναι αναγκαία για την θέσπιση μιας κατά το δυνατόν έγκυρης διάγνωσης. Το χρονικό εύρος εξαρτάται σε αυτές τις περιπτώσεις από το βάθος μελέτης που θα χρειαστεί.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ

Primary melanoma of the colon

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Το πρωτοπαθές μελάνωμα του παχέος εντέρου αντιμετωπίζεται χειρουργικά, αφού πρώτα αποκλεισθεί η περίπτωση να πρόκειται για μετάσταση από άλλο σημείο του σώματος
Primary melanoma of the colon has to be differentiated from a metastatic melanoma of another origin. Surgical excision is the treatment of choice.