Και αν οι Ιστολογικές εξετάσεις ΔΕΝ δώσουν ένα οριστικό διαγνωστικό αποτέλεσμα;

What if the histology report does not provide any conclusion?

Δημήτρης Χατζημπούγιας MD, MSc, PhD |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Για να αντιληφθεί κανείς τη χρησιμότητα της Παθολογικής Ανατομικής (Ιστοπαθολογίας) και της Κυτταρογενετικής αρκεί να λάβει κανεις ως παράδειγμα τον καρκίνο του μαστού.
Η Ιστοπαθολογία δύναται να προσφέρει μια διάγνωση σχετικά με
1. το είδος του καρκίνου του μαστού που έχει μια ασθενής,
2. πόσο έχει εξελιχθεί,
3. κατά πόσο είναι πιθανό ή όχι το να πρόκειται για όγκο επιθετικής μορφής καθώς επίσης και
4. αν θα ανταποκριθεί σε ορμονικές και στοχεύουσες θεραπείες.

The usefulness of Histopathological (Histological examination) & Molecular Examinations (eg detection of gene mutations - Cytogenetics)
In order to understand the usefulness of Pathological Anatomy (Histopathology) and Cytogenetics it is enough to take breast cancer as an example. Histopathology can offer a diagnosis of
1. The type of breast cancer that a patient has,
2. how much has evolved,
3. whether or not it is likely to be a bullying type as well as 4. whether it will respond to hormonal and target therapies.

Ο “Φρουρός” Λεμφαδένας στην αντιμετώπιση του καρκίνου στον Μαστό

Sentinel Lymph Node in the treatment of Breast Cancer

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Όταν υπάρχει καρκίνος στον μαστό της γυναίκας τότε κρίνεται απαραίτητο να γίνει γνωστό αν υπάρχει μετάσταση-ή μικρομετάσταση- του καρκίνου στους λεμφαδένες της σύστοιχης μασχάλης. Ο λεμφαδένας που δέχεται πρώτος την μετάσταση (τα καρκινικά κύτταρα του όγκου) αποκαλείται φρουρός λεμφαδένας. Αν αυτός είναι καθαρός, τότε σημαίνει πως και οι υπόλοιπες λεμφαδενικές ομάδες είναι καθαρές, άρα είναι αχρείαστη η αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων. Σε αντίθετη περίπτωση ο χειρουργός προβαίνει σε αφαίρεση – εκτός του καρκίνου του μαστού- κι σε μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό.
When there is cancer in the woman's breast then it is necessary to know whether there is metastasis - or micrometastasis - of cancer cells in the axillary lymph nodes. The lymph node that is firstly invaded by tumor cells is called sentinel lymph node (SLN). If SLN is clear of metastasis, then it means that the rest of the lymph nodes are clear, so the surgical removal of the axillary lymph nodes is unnecessary. Otherwise, the surgeon removes them (Axillary Lymph Node Cleansing) together with the invaded breast tissue.