Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Smoking impact on larynx

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Η χρόνια έκθεση της επιφάνειας του λάρυγγα (βλεννογόνος) στον καπνό έχει ως μεγάλη πιθανότητα την δημιουργία δυσπλασίας, η οποία έχει 3 διαβαθμίσεις:
Η χρόνια έκθεση της επιφάνειας του λάρυγγα (βλεννογόνος) στον καπνό έχει ως μεγάλη πιθανότητα την δημιουργία δυσπλασίας, η οποία έχει 3 διαβαθμίσεις: