ΠΟΣΗ ΦΟΡΜΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ?

How much Formalin is enough for tissue fixation?

Δρ. Δημήτρης Χατζηπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Αποτελεί γεγονός πως κάθε εργαστήριο ακολουθεί το δικό του πρωτόκολλο μονιμοποίησης, βασιζόμενο σε υποκειμενικές προτιμήσεις, χωρίς σαφή ειδικά επιστημονικά δεδομένα να μπορούν να στηρίξουν την όποια επιλογή
It is a fact that pathology laboratories use fixation protocols based on personal preferences, rather than specific scientific evidence.

ΠΟΣΗ ΦΟΡΜΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ?

How much Formalin is enough for tissue fixation?

Δρ. Δημήτρης Χατζηπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, PhD, Msc |

Αποτελεί γεγονός πως κάθε εργαστήριο ακολουθεί το δικό του πρωτόκολλο μονιμοποίησης, βασιζόμενο σε υποκειμενικές προτιμήσεις, χωρίς σαφή ειδικά επιστημονικά δεδομένα να μπορούν να στηρίξουν την όποια επιλογή
It is a fact that pathology laboratories use fixation protocols based on personal preferences, rather than specific scientific evidence.