Ο “Φρουρός” Λεμφαδένας στην αντιμετώπιση του καρκίνου στον Μαστό

Sentinel Lymph Node in the treatment of Breast Cancer

Δρ. Δημήτρης Χατζημπούγιας |

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD |

Όταν υπάρχει καρκίνος στον μαστό της γυναίκας τότε κρίνεται απαραίτητο να γίνει γνωστό αν υπάρχει μετάσταση-ή μικρομετάσταση- του καρκίνου στους λεμφαδένες της σύστοιχης μασχάλης. Ο λεμφαδένας που δέχεται πρώτος την μετάσταση (τα καρκινικά κύτταρα του όγκου) αποκαλείται φρουρός λεμφαδένας. Αν αυτός είναι καθαρός, τότε σημαίνει πως και οι υπόλοιπες λεμφαδενικές ομάδες είναι καθαρές, άρα είναι αχρείαστη η αφαίρεση των μασχαλιαίων λεμφαδένων. Σε αντίθετη περίπτωση ο χειρουργός προβαίνει σε αφαίρεση – εκτός του καρκίνου του μαστού- κι σε μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό.
When there is cancer in the woman's breast then it is necessary to know whether there is metastasis - or micrometastasis - of cancer cells in the axillary lymph nodes. The lymph node that is firstly invaded by tumor cells is called sentinel lymph node (SLN). If SLN is clear of metastasis, then it means that the rest of the lymph nodes are clear, so the surgical removal of the axillary lymph nodes is unnecessary. Otherwise, the surgeon removes them (Axillary Lymph Node Cleansing) together with the invaded breast tissue.