ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
THE ADMINISTRATIVE STAFF

ΑΡΧΙΚΗΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΑΝΝΑ ΠΑΥΛΑΚΗ &
ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΓΟΥΡΙΑΔΟΥ
HOMETHE ADMINISTRATIVE STAFFANNA PAVLAKI &
ANGELA PAGOURIADOU

ΑΝΝΑ ΠΑΥΛΑΚΗ &
ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΓΟΥΡΙΑΔΟΥ

ANNA PAVLAKI &
ANGELA PAGOURIADOU

Εξυπηρέτηση Δικτύου Συνεργατών

Partners Network Support

Η Αγγέλα Παγουριάδου είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής της ΝΟΕ του Α.Π.Θ. και είναι Υπεύθυνη του Λογιστηρίου Πελατών και Συνεργατών του εργαστηρίου. Επιπλέον αποτελεί το άτομο που συντονίζει τα θέματα της γραμματειακής υποστήριξης με τα υπόλοιπα τμήματα του εργαστηρίου.

Η Άννα Παυλάκη έχει ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών (κλινικοί ιατροί & ιατρικά κέντρα) της Μικροδιαγνωστικής, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των τμημάτων του εργαστηρίου, ώστε η επικοινωνία με τους συνεργάτες μας να είναι άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική. Στην Μικροδιαγνωστική πιστεύουμε πρωτίστως στην επικοινωνία με τον συνεργάτη μας.

Angela Pagouriadou is a graduate of the Economics School of the Aristotle University of Thessaloniki. She is the Manager of the Customer's and Associates' Accounting Office. In addition, she coordinates the issues of secretarial support with the other departments of the lab.

Anna Pavlaki's main focus is the coordination of the Laboratory's Partner Network (clinicians & medical centers) with the lab's departments, keeping in mind the importance of establishing a smooth, effective communication, as a competitive advantage.