ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΑΛΛΥ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑ

VALLY HATZIBOUGIAS

ψυχοθεραπεύτρια - ψυχολόγος

psychotherapist - psychologist

H Βάλλυ Χατζημπούγια αποφοίτησε το 2000 από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το 2002 απέκτησε την άδεια ασκήσεως δικηγόρου. Την περίοδο 2006-2009 απέκτησε πτυχίο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας από το University of Teesside της Μ. Βρετανίας. Παράλληλα, συμμετείχε στο τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt στο Gestalt Foundation στη Θεσσαλονίκη (2005-2009) και πλέον είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt, της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.), της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θεραπεία Gestalt (E.A.G.T.) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (E.A.P.).

Έχει ειδικευτεί στη στήριξη ανθρώπων με χρόνιες νόσους και, συγκεκριμένα, με τον καρκίνο, αλλά και στη στήριξη των συγγενών τους. Συνεργάστηκε με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Μακεδονίας- Θράκης (2007-2013), συντονίζοντας ομάδες ψυχολογικής στήριξης καρκινοπαθών και προσφέροντας ατομικές συνεδρίες σε ασθενείς και συγγενείς τους. Ακόμα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ξάνθης συμμετείχε στην εκπαίδευση εθελοντών στη στήριξη ανθρώπων με καρκίνο (2011-2014). Επίσης, συνεργάστηκε με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΧΕΝ Θεσσαλονίκης (2007-2011), παρέχοντας ψυχολογική στήριξη σε γυναίκες. Για ένα χρόνο (2010-2011) συμμετείχε σε ομάδα εποπτείας και εκπαίδευσης στην άνοια και παρακολούθησε ως παρατηρήτρια ομάδα ψυχολογικής στήριξης φροντιστών ασθενών με τη νόσο Alzheimer στην Ελληνική Εταιρία της Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών.

Λαμβάνει μέρος ενεργά σε διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που σχετίζονται με το αντικείμενό της και συμμετέχει σε επιμορφωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια. Παράλληλα, εργάζεται ιδιωτικά στο προσωπικό της γραφείο στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας και ομάδες ψυχολογικής στήριξης και αυτογνωσίας.

Ο θεράπων γιατρός μόνος δεν αρκεί για να επιλύσει το πλήθος των προβλημάτων που προκύπτουν από κάθε πλευρά. Έτσι η αντιμετώπιση είναι σήμερα δουλειά όχι ενός προσώπου αλλά της θεραπευτικής ομάδας που περιλαμβάνει γιατρούς όλων των  ειδικοτήτων, νοσηλεύτριες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς.

Η ψυχολογική επιβάρυνση αρχίζει με τα πρώτα συμπτώματα, πριν καν διαγνωστεί η νόσος. Η ανακοίνωση της διάγνωσης αποτελεί για τον ασθενή ένα ισχυρό σοκ. Οι ψυχολογικές αντιδράσεις κατά την ανακοίνωση της διάγνωσης κυμαίνονται από την απλή αγχώδη αντίδραση, το φόβο, την κατάθλιψη και ως τις παρανοειδείς εκδηλώσεις. Οι ψυχολογικές αντιδράσεις συνεπάγονται και διαταραχές στην επικοινωνία και τις σχέσεις με τους θεραπευτές, γι’ αυτό και η ψυχολογική, θεραπευτική παρέμβαση είναι αναγκαία.

Ψυχολογικές ανάγκες  ανάλογες με εκείνες των ασθενών βιώνουν, σε όλες τις φάσεις και οι συγγενείς τους, γονείς, σύζυγοι, παιδιά, αδέλφια όπως ενδεικτικά: Τη συμμετοχή στην ενημέρωση ή την ευθύνη για την απόκρυψη της διάγνωσης. Τη μεταμφίεση της λύπης, της αγωνίας και των άλλων συναισθημάτων τους σε ευχάριστη συμπεριφορά ώστε να μη καταλάβουν την αλήθεια οι ασθενείς τους. Τη δοσοληψία με τους γιατρούς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας. Την παραμέληση της εργασίας τους, την παραμέληση του εαυτού τους και την προβολή στον εαυτό τους φόβων για τη νόσο, είτε λόγω κληρονομικότητας, είτε λόγω κοινού τρόπου ζωής, είτε από άλλες αιτίες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  1. Ρηγάτος  Γ.:  Ψυχοκοινωνική  Ογκολογία. Εκδόσεις Ascent, Αθήνα 2000 2. Watson U.: Role of psychosocial factors in carcinogenesis and course of disease. In: Zit‐ 399 toun R.(ed.): Quality of life of cancer patients. A review. International Congress of Psycho‐ social Oncology, Beaune 1992, p. 31‐39

Vally Hatzibougia graduated in 2000 from Democritus University of Thrace  Law School and in 2002 acquired the license for practicing the Law. In the period 2006-2009 she obtained the Counseling Psychology degree from the University of Teesside in the UK. She also participated in a four-year training program Gestalt Psychotherapeutic Approach at the Gestalt Foundation in Thessaloniki (2005-2009) and is a regular member in Gestalt Psychotherapy Company, the Greek Society of Psychotherapy, the European Union for Gestalt therapy and the European Psychotherapy Association (E.A.P.).

She specializes in supporting people with chronic diseases and, in particular with Cancer, providing also support to their relatives. She has collaborated with the Association of Cancer Patients of Macedonia-Thrace (2007-2013), coordinating Groups of psychological support for cancer patients and offering individual Sessions in patients and their relatives. Moreover, in collaboration with the Xanthi Cancer Association she participated in the training of volunteers for the Support of people with cancer (2011-2014). She also collaborated with HEN Thessaloniki (2007-2011), providing Psychological support to women. For one year (2010-2011) she participated in Surveillance team and education in dementia and attended as Observer groups for psychological support of caregivers of patients with Alzheimer's disease in the Hellenic Society of Alzheimer's Disease and Related Disturbances.

She is actively taking part in lectures, conferences and conferences in Greece and abroad, related to its subject matter and participates in educational training sessions. At the same time, she works privately in her personal office in Thessaloniki, providing individual Psychotherapy sessions, psychological support and self-awareness groups.