ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
THE ADMINISTRATIVE STAFF

ΑΡΧΙΚΗΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, PhD, Msc HOMETHE ADMINISTRATIVE STAFFDIMITRIS HATZIBOUGIAS MD, PhD, Msc

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, PhD, Msc

DIMITRIS HATZIBOUGIAS MD, PhD, Msc

Υπεύθυνος Διαχείρισης

Lab Administrator

Dimitris Hatzibougias MD, MSc, PhD, graduates from the School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki in 2002. In 2003 he fulfilled his obligatory rural service by serving at the Prefecture of Serres. From 2003 to 2007 he worked as a Resident Doctor at the University laboratory of General Pathology and Pathologic Anatomy of the Aristotle University of Thessaloniki and went on for a further one year, 2008, to work at the Department of Cytology of “Theagenio” Cancer Hospital of Thessaloniki. In 2009 he was awarded with the Specialization Title of “Anatomic Pathologist”. From 2011 to 2012 he served his obligatory Military Service and in 2013 he was granted his Doctorate from the School of Medicine of Aristotle University of Thessaloniki. Ever since he has been working at “Microdiagnostiki”. Finally, in 2016, he completed his postgraduate studies in the School of Economics, Business Administration and Legal Studies of the International Hellenic University. His role as Lab Administrator focuses on directing, supervising and aligning all departments as well as Laboratory's network of collaborators with the Lab's services and Human Resources.
Ο Δημήτρης Χατζημπούγιας αποφοίτησε από το τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2002. Το 2003, εργάστηκε ως υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου στο Νομό Σερρών. Από το 2003 έως το 2007 εργάστηκε ως ειδικευόμενος στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε για ένα έτος, 2008, στο Κυτταρολογικό Τμήμα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο». Το 2009, απέκτησε τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας Παθολογοανατόμου. Από το 2011 έως το 2012 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Το 2013 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ και έκτοτε εργάζεται στη ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ. Το 2016, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές αποφοιτώντας από την Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Είναι υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης και συντονισμού των τμημάτων της Μικροδιαγνωστικής μεταξύ τους, ενώ η ομαλή, συνεχής επαφή των τελευταίων με το δίκτυο συνεργατών του εργαστηρίου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του προς συνεχή βελτίωση.