Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ
OUR MEDICAL TEAM

ΑΡΧΙΚΗΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MD, PhD HOMEOUR MEDICAL TEAMEVAGELIA ATHANASIOU MD, PhD

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MD, PhD

EVAGELIA ATHANASIOU MD, PhD

Παθολογοανατόμος

pathologist

Η Ευαγγελία Κ. Αθανασίου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1990. Το 1998, απέκτησε τον τίτλο της Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογοανατόμου και το 2003 τον τίτλο διδακτορικής διατριβής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, εργάσθηκε ως έμμισθη επιστημονική συνεργάτης στο Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής του ΑΠΘ για 3 έτη. Έκτοτε εργάζεται ως Παθολογοανατόμος ενώ παράλληλα αποτελεί άμισθη επιστημονική συνεργάτη του τμήματος Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και έμμισθη εργαστηριακή συνεργάτη της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Η Ευαγγελία είναι υπεύθυνος διαχείρισης και συντονισμού του Παθολογοανατομικού με το Μοριακό Τμήμα της Μικροδιαγνωστικής. Ασχολείται ιδιαιτέρως με τις παθήσεις του λεμφικού-αιματολογικού συστήματος (οστεομυελικές βιοψίες, παθήσεις λεμφαδένων) ενώ έχει εμβαθύνει επίσης και στα νοσήματα του γυναικολογικού συστήματος (ογκολογία, διαταραχές αναπαραγωγής).
Evangelia K. Athanasiou, MD, graduated from the School of Medicine of the University of Ioannena in 1990. In 1998 she was awarded the Specialty Title of “Anatomic Pathologist” while in 2003 she completed her doctorate at the Aristotle University of Thessaloniki. Following that she worked as a paid scientific partner for the Laboratory of General Pathology and Pathological Anatomy of the Aristotle University of Thessaloniki (LGPPA-AUTH) for 3 years. Since then she has been working as a Pathologist while at the same time being in collaboration with the Department of Cytological and Gene Therapy of the Hematological Clinic of the “G.Papanikolaou” Hospital as non-waged scientific collaborator as well as a waged laboratory partner for the School of Health and Medical Care of the Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.