ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
THE ADMINISTRATIVE STAFF

ΑΡΧΙΚΗΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ &
ΦΩΦΗ ΠΑΓΟΥΡΙΑΔΟΥ
HOMETHE ADMINISTRATIVE STAFFMARIA PAPADOPOULOU &
FOFY PAGOURIADOU

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ &
ΦΩΦΗ ΠΑΓΟΥΡΙΑΔΟΥ

MARIA PAPADOPOULOU &
FOFY PAGOURIADOU

Ομάδα Απομανγητοφώνησης & Δακτυλογράφησης Ιατρικών Εξετάσεων:

Οι Φώφη και Μαρία είναι επιφορτισμένες με το κρίσιμο έργο της ετοιμασίας της ιστολογικής, κυτταρολογικής ή/και μοριακής εξέτασης, προτού η τελευταία κοινοποιηθεί στον ασθενή. Οι ιατροί της Μικροδιαγνωστικής μαφνητοφωνούν/ηχογραφούν λεπτομερώς το κάθε περιστατικό σε ειδικό ψηφιακό μαγνητόφωνο, ενώ με την χρήση εξιδεικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας οι εκθέσεις/πορίσματα με την μορφή ηχητικού αρχείου συλλέγονται σε συγκεκριμένο σταθμό Απομαγνητοφώνησης & Δακτυλογράφησης. Εκεί η υπεύθυνη ομάδα φροντίζει την δημιουργία του τελικού πορίσματος σε μορφή πλήρους ιατρικής έκθεσης, την οποία ελέγχει ο ιατρός με σκοπό να την επικυρώσει (validation) και υπογράψει.
Fofy and Maria are in charge of the crucial task of preparing the histological, cytological and/or molecular examination before the patient receives the final report. MicroDiagnostics' pathologists record each patient's case in a dedicated digital tape recorder. Using a dedicated digital platform, reports/findings are collected in the form of a sound file at a specific Transcriber and Typing Station. There, the responsible team takes care of creating the final diagnosis in the form of a full medical report, which is validated by the doctor as a final step.