Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ
OUR MEDICAL TEAM

ΑΡΧΙΚΗΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΣ MD, PhD HOMEOUR MEDICAL TEAMMATHEOS BOBOS MD, PhD

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΣ MD, PhD

MATHEOS BOBOS MD, PhD

Παθολογοανατόμος

pathologist

Ο Ματθαίος Θ. Μπόμπος γεννήθηκε στην Ουψάλα, της Σουηδίας, και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νις, της Σερβίας, το 1997. Το 2006, έλαβε τον τίτλο της Παθολογικής Ανατομικής, αφού προηγουμένως υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία (1998-1999). Το 1999, επέτυχε στις εξετάσεις αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., και από το 2000 έως το 2001 εργάστηκε ως υπόχρεος υπαίθρου και ως ειδικευόμενος στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Α.Π.Θ. (ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ) και στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΓΝΘ «Παπανικολάου». Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 2006 αποτελεί άμισθο επιστημονικό συνεργάτη του ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ. Έχει παρακολουθήσει σειρά Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, ενώ σε πολλά από αυτά συμμετείχε με ανακοινώσεις, εισηγήσεις και διαλέξεις.
Είναι συνεργάτης τhw ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ από τη λήψη της ειδικότητάς του και Υπεύθυνος του Τμήματος Ανοσοϊστοχημείας του εργαστηρίου. Εκτός της γενικής παθολογικής ανατομικής, ασχολείται ενεργά και εις βάθος με τις νεοπλασματικές και μη-νεοπλασματικές παθήσεις του δέρματος, ενώ είναι υπεύθυνος για την εφαμοργή & ερμηνεία των μοριακών τεχνικών In Situ Φθορίζοντος Υβριδισμού (FISH) & Άμεσου-Έμμεσου Ανοσοφθορισμού (DIF), με πολυετή εμπειρία και ενασχόληση. Το 2020 εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Dr Mattheos Th. Bobos was born in Upsala of Sweden and graduated from the Medical School of the University of Nis, Serbia in 1997. In 2006 he gained the Specialization Title of “Pathologist” having previously also served his obligatory military service (1998-1999). In 1999 he successfully passed the examinations conducted by DIKATSA/DOATAP (the institution responsible for the recognition of equivalence between national and international tertiary education titles) and in 2000 and in 2001 he completed his obligatory Rural Service while simultaneously working as a Resident Doctor at the Laboratory of General Pathology and Pathological Anatomy of the Aristotle University of Thessaloniki (LGPPA-AUTH) as well as in the Laboratory of Cytology of the “Papanikolaou” General Hospital of Thessaloniki. In 2009 he was awarded his Doctorate Title from the School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki, while since 2006 he collaborates with LGPPA-AUTH as an unremunerated external scientific partner. He has attended numerous conferences and seminars both in Greece and abroad, while in many of them he actively participated as a speaker. He is a member of the medical team of “Microdiagnostiki” since his specialization came in effect.