ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΑΝΤΡΑ ΠΑΠΑ

SANDRA PAPA

Τμήμα Ανοσοϊστοχημείας

Immunohistochemistry Department

Η Σάντρα Παπά είναι ιστοτεχνολόγος και απόφοιτος της σχολής ιατρικών εργαστηρίων Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Μετά από χρόνια παράλληλης ενασχόλησης με την τεχνική της Ανοσοϊστοχημείας, αποτελεί την Υπεύθυνη του Τμήματος Ανοσοϊστοχημείας, καθώς επιβλέπει την λειτουργία τριών αυτόματων μηχανημάτων Ανοσοϊστοχημείας, ενώ παρακολουθεί το status των υπό χρήση αντισωμάτων. Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνη διατήρησης, εμπλουτισμού και αρχειοθέτησης των ιστών (σε κύβο παραφίνης) που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες (εσωτερικό control) στις ανοσοχρώσεις και οι οποίοι προέρχονται από το αρχείο της Μικροδιαγνωστικής.
Sandra Papa works as Histotechnologist and graduated from the T.E.I.TH. Technical School for Medical Laboratories. She is the Manager of the Immunohistochemistry Department, supervising the function of three Immunohistochemistry platforms while monitoring the status of the antibodies in use. In addition, she is responsible for the maintenance, enrichment and archiving of tissues (in paraffin cubes) used as internal control in the immunostains, coming from Microdiagnostics's Records.