ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΙΣΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ – ΑΡΧΕΙΟ

HISTOTECHNOLOGISTS

Ιστοτεχνολόγοι

Histotechnicians

    Η ομάδα των Ιστοτεχνολόγων της Μικροδιαγνωστικής απαρτίζεται από τους εξής:

1. ΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
2. ΕΛΕΝΑ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ
3. ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΑΒΑΚΗ
4. ΟΡΝΕΛΑ ΧΟΤΖΑ
5. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΙΑΜΗΣ
6. ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΑΒΑΚΗ
7. ΕΥΑ ΤΟΥΦΑ
8. ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΑΖΑΗ

Υπεύθυνος Αρχειοθέτησης:
ΧΡΥΣΑ ΜΠΟΥΝΑΡΑΚΗ

Οι κυριώτερες αρμοδιότητες των τεχνολόγων αποτελούν:

– Εισαγωγή & Πρωτοκόλληση των Βιοδειγμάτων
– Φόρτωση της Ιστοκινέτας (Tissue Processing)
– Σκήνωση των ιστών σε κύβους παραφίνης
– Μικροτόμηση
– Βαφή & Επικάλυψη (automated platforms)
– Αντιπαραβολή των πλακιδίων με τους κύβους παραφίνης από τους οποίους παράχθησαν
– Παράδοση των περιστατικών στους ιατρούς προς Μικροσκόπηση & Ερμηνεία.