ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ BSc

KATERINA SAVVIDOU BSc

|

|

αποφοίτησε από το 2017 από το τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. έχοντας πραγματοποιήσει την πρακτική της άσκηση στο εργαστήριο της Μικροδιαγνωστικής από το 2016.
graduated in 2017 from the Department of Biology, School of Sciences of Aristotle University of Thessaloniki, being part -for her practical training- of Microdiagnostics team since 2016.