ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, Prof.

IOANNIS HATZIBOUGIAS MD. Prof.

|

|

Ο Ιωάννης Χατζημπούγιας αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 1969. Το 1976, πήρε τον τίτλο ειδικότητας...
Ioannis Ηatzibougias, MD, graduated from the School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki in 1969. In 1976 he was awarded the Specialization...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, Prof.

IOANNIS HATZIBOUGIAS MD. Prof.

|

|

Ο Ιωάννης Χατζημπούγιας αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 1969. Το 1976, πήρε τον τίτλο ειδικότητας...
Ioannis Ηatzibougias, MD, graduated from the School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki in 1969. In 1976 he was awarded the Specialization...