ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΤΣΑ

ELENA KALTSA

|

|

υπεύθυνος εξυπηρέτησης των ασθενών και γενικότερα των πελατών της Μικροδιαγνωστικής. Κύριος ρόλος της είναι η καλύτερη δυνατή και αμεσότερη επικοινωνία των ασθενών με το εργαστήριό μας, είτε αυτό αφορά σε θέματα συντονισμού για την λήψη των αποτελεσμάτων, ή για την εξασφάλιση της επαφής των ασθενών με την επιστημονική ομάδα της Μικροδιαγνωστικής.
responsible for our patients' service and support. Elena's main role is to make sure of an effective and smooth communication with our patients, whether this concerns coordination issues (results deliverance) or to ensure a timely communication among our patients and microDiagnostics medical team.