ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ MD

ELECTRA MIHALOPOULOU MD

|

|

Η Ηλέκτρα Μιχαλοπούλου Μανωλούτσιου υπηρέτησε ως αγροτικός ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο...
Ilektra Michalopoulou-Manoloutsiou, MD, served as a rural doctor in 2004 until 2005 at the General Hospital of Chalkidiki based in Polygyros...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΓΙΑΣ MD, Prof.

IOANNIS HATZIBOUGIAS MD. Prof.

|

|

Ο Ιωάννης Χατζημπούγιας αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ το 1969. Το 1976, πήρε τον τίτλο ειδικότητας...
Ioannis Ηatzibougias, MD, graduated from the School of Medicine of the Aristotle University of Thessaloniki in 1969. In 1976 he was awarded the Specialization...