Τμήμα Ανοσοϊστοχημείας

Ανοσοϊστοχημεία (IHC) είναι η διαδικασία κατά την οποία αντισώματα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πρωτεϊνών (αντιγόνων) στα κύτταρα εντός ενός τμήματος οργάνου (για παράδειγμα το ήπαρ, το πάγκρεας ή τον μαστό).

Ένα δείγμα ιστού εισάγεται στο εργαστήριο για να εξεταστεί για μία ασθένεια, όμως υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα. Πολλές ασθένειες, όπως πολλά είδη καρκίνου, μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους ή να εμφανίζουν παρόμοια κύτταρα κάτω από το μικροσκόπιο, έχοντας όμως διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετικές θεραπείες. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεχωρίσει ο παθολογοανατόμος ποια είναι η πραγματική ασθένεια, είναι να ανιχνεύσει ειδικά μόρια σε αυτά τα κύτταρα, που δρουν ως δείκτες.

Η Ανοσοϊστοχημεία (IHC) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί αντισώματα τα οποία μπορούν να αναζητήσουν, να εντοπίσουν και να προσκολληθούν σε αυτούς τους δείκτες, που είναι επάνω στα κύτταρα. Έτσι ο παθολογοανατόμος μπορεί να δει στο μικροσκόπιο την ένωση αντίσωμα-δείκτη. Έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να κάνει μια ακριβή ταυτοποίηση.

Η Ανοσοϊστοχημεία (IHC) έχει βρει πολλές εφαρμογές στην ιατρική, ιδιαίτερα στη διάγνωση του καρκίνου. Τα λεμφώματα είναι μεταξύ των καρκίνων αυτά που εξαρτώνται περισσότερο από την IHC για τη σωστή διάγνωση, η οποία έτσι κι αλλιώς θα καθορίσει την σωστή απόφαση για θεραπεία.

Ενδεικτικά οι εξετάσεις αφορούν σε:

 • Προσδιορισμό ορμονικών υποδοχέων & φαρμακογενετικών δεικτών στον καρκίνο του μαστού (ER, PR, HER2, Ki67)
 • Ανίχνευση έκφρασης PD-L1 στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
 • Ανίχνευση έκφρασης p16 σε πιθανή λοίμωξη από τον ιό HPV
 • Διερεύνηση Μικροδορυφορικής Αστάθειας με τη χρήση MMR πρωτεϊνών: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
 • Προσδιορισμό έκφρασης κυττάρων NK σε επαναλαμβανόμενες αυτόματες αποβολές
 • Προσδιορισμό έκφρασης ALK στον καρκίνο του πνεύμονα
 • Χρήση όλων των απαραίτητων αντισωμάτων για την διάγνωση και διαφορική διάγνωση (ταυτοποίηση) των όγκων

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ του εργαστηρίου Μικροδιαγνωστική

 • LEICA Bond Max
 • DAKO Autostainer Link 48

Διαδικασίες της Μικροδιαγνωστικής για την εξασφάλιση ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ:

 • Ετησίως συμμετοχή σε σχήματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ που
  διενεργούνται από κέντρα αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο (UKNEQAS) και την Φιλανδία (LABQUALITY).
 • Όλες οι εξετάσεις γίνονται με ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ.
 • Οι εξετάσεις ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης ιατρικών εργαστηρίων ISO15189:2012.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες