Ιστολογικές Εξετάσεις

Η ιστολογική εξέταση αφορά την εξέταση ιστικών δειγμάτων κάτω από το μικροσκόπιο.

Τα δείγματα υπόκεινται σε επεξεργασία και απαιτούν μια σειρά από προπαρασκευαστικές ενέργειες για να εξεταστούν και αναλυθούν, ανάλογα με το είδος του ιστού και το είδος της εξέτασης που ζητείται.

Για την εξαγωγή διαγνωστικών συμπερασμάτων άμεσα κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, διενεργείται «ταχεία βιοψία».

Δείγματα που ορίζονται ως μεγάλα περιλαμβάνουν ολόκληρα όργανα ή τμήματα αυτών, τα οποία αφαιρούνται με την εγχείρηση. Παραδείγματα μπορεί να αποτελούν μια μήτρα που αφαιρείται με υστεροτομία, το παχύ έντερο ύστερα από μια κολεκτομή, ή οι αμυγδαλές ύστερα από μια αμυγδαλεκτομή.

Μικρά δείγματα αποτελούν οι βιοψίες, που αποτελούν μικροσκοπικά τμήματα ιστού, για τον προσδιορισμό της διάγνωσης, πάνω στην οποία θα βασιστεί περαιτέρω η θεραπεία και η επιλογή της επέμβασης.

Οι ιστολογικές εξετάσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

Η συμβολή του παθολογοανατόμου, στις παθήσεις του μαστού, εντοπίζεται στις εξής παραμέτρους:

 • Διάγνωση της νόσου.
 • Εκτίμηση της επάρκειας της θεραπείας και της πρόγνωσης.

Ως διαγνωστικές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • η Fine Needle Aspiration Biopsy (FNA-λήψη και εξέταση μεμονωμένων κυττάρων από την ύποπτη περιοχή) ή
 • η Core Biopsy (λήψη μικρού τμήματος ιστού από την ύποπτη περιοχή). Σε περίπτωση ανάπτυξης όγκου στον μαστό, τότε η εξέταση από τον ιστοπαθολόγο (παθολογοανατόμο) θα δώσει τις ακόλουθες πληροφορίες, απαραίτητες για την περαιτέρω θεραπευτική προσέγγιση και πρόγνωση:

Υπόδειγμα μαστογραφίας από ογκεκτομή με καρκίνωμα που σημαδεύεται με καλωδιακή καθοδήγηση (βελόνα) εντοπισμού. Το τελικό μεταλλικό κλιπ σηματοδοτεί την περιοχή λήψης βιοψίας δια βελόνης (core needle biopsy), ενώ η βελόνα διαπερνά κατά μήκος τον όγκο.

 • Ιστολογική διαβάθμιση (grade)
 • Σταδιοποίηση του όγκου (stage)
 • Ύπαρξη λεμφαγγειακών διηθήσεων
 • Εκτίμηση χειρουργικών ορίων εκτομής
 • Ύπαρξη μεταστατικών εστιών σε λεμφαδένες
 • Εκτίμηση της έκφρασης ορμονικών υποδοχέων και της cerbB-2 πρωτεϊνης για αντι-HER-2 θεραπεία

Οι παθήσεις του γενετικού συστήματος της γυναίκας αφορούν σε παθήσεις του αιδοίου, του κόλπου, της μήτρας (εξωτράχηλος, ενδοτράχηλος, ενδομήτριο, μυομήτριο) και των εξαρτημάτων (ωοθήκες, σάλπιγγες). Το εργαστήριό μας εγγυάται τον ενδελεχή ιστολογικό έλεγχο του δείγματος ή του χειρουργικού παρασκευάσματος , για τον προσδιορισμό της τελικής διάγνωσης.
Μερικές από τις σημαντικότερες νόσους και εκτιμήσεις:
-Κονδυλώματα αιδοίου
-Καρκίνος τραχήλου μήτρας
-Καρκίνος ενδομητρίου
-Λειομύωμα (ινομυώματα) μήτρας
-Προσδιορισμός ημέρας καταμήνιου κύκλου του ενδομητρίου
-Υπερπλασία του ενδομητρίου
-Έλεγχος στο υλικό αποβολής του κυήματος
-Ορώδης κύστη οωθήκης
-Ορώδες, ορώδες/βλεννώδες καρκίνωμα οωθήκης
-Ορώδες κυσταδένωμα οωθήκης

Συχνές παθήσεις του ανδρικού γεννητικού συστήματος:

 • υπερπλασία του προστάτη αδένα (αδενωματώδης υπερπλασία)
 • χρόνια προστατίτιδα
 • καρκίνωμα του προστάτη αδένα
 • ορχίτιδα
 • όγκοι του όρχεως και του οσχέου
 • φλεγμονώδεις παθήσεις και οι όγκοι του πέους

Ενδεικτικά δείγματα προς εξέταση:

 • Βιοψίες προστάτη δια βελόνης για τον αποκλεισμό παρουσίας όγκου. Για την ακριβή διάγνωση το υλικό βιοψίας εξαντλείται, ύστερα από εξασφάλιση άβαφων τομών στο αρχείο μας, για την διενέργεια ανοσοϊστοχημείας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Διενεργούνται διπλές ή και τριπλές χρώσεις, ώστε να μειώνεται το συνολικό κόστος, χωρίς να απειλείται η αξιοπιστία της ανοσοϊστοχημείας.
 • Διουρηθρική εκτομή προστατικού ιστού (TURP-TURIS). Το υλικό υπό προϋποθέσεις εξαντλείται, για να επιτευχθεί η ακριβέστερη δυνατή και αξιόπιστη διάγνωση.
 • Βιοψίες όρχεος – όρχεων – εκτίμηση αζωοσπερμίας, υποσπερματογένεσης.
 • Βιοψίες ή χειρουργικά παρασκευάσματα λόγω παρουσίας όγκων, ή για αποκλεισμό όγκου σε περίπτωση ογκόμορφων αλλοιώσεων, όπως
 • Ορχεκτομή
 • Ριζική προστατεκτομή

Συχνές παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος του ανθρώπου: δυσουρία, αιματουρία, νυκτουρία, ενούρηση, ακράτεια, πολυουρία, επίσχεση ούρων, ορχεοδυνία, κολικός νεφρού, υπερπλασία προστάτη αδένα, χρόνια προστατίτιδα, καρκίνος προστάτη αδένα, θηλώματα ουροδόχου κύστης, καρκίνος ουροδόχου κύστης κτλ. Ενδεικτικά δείγματα προς εξέταση:

 • Βιοψίες νεφρού (προς αποκλεισμό κακοήθειας)
 • Βιοψίες ουρητήρων
 • Βιοψίες προστάτη (core biopsy)
 • Ριζική προστατεκτομή
 • TURP/TURIS προστάτη αδένα
 • Βιοψίες ουροδόχου κύστης
 • Βιοψίες ουρήθρας
 • Χειρουργικά παρασκευάσματα από τα εν λόγω όργανα για τον προσδιορισμό της φύσης του όγκου και την στοιχειοθέτηση της τελικής διάγνωσης, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί η περαιτέρω χειρουργική/θεραπευτική προσέγγιση από τον συνεργάτη ουρολόγο χειρουργό και την υπόλοιπη ομάδα κλινικών ιατρών.

Συχνές παθήσεις του δέρματος:

 • ακμή, λεύκη, τριχόπτωση, διάφορες ουλές
 • ροδόχρους νόσος, μυκητιάσεις
 • συστηματικά νοσήματα (π.χ. Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος)
 • υπερκερατώσεις, θηλώματα
 • κονδυλώματα (HPV λοίμωξη) – μυρμηκίες
 • καρκινώματα του δέρματος
 • καλοήθεις όγκοι του δέρματος
 • σπίλοι του δέρματος (ελιές)
 • μελάνωμα

Η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ διαθέτει τις ανάλογες διαγνωστικές τεχνικές για την εξασφάλιση σωστής διάγνωσης. Μεγάλη βιβλιοθήκη αντισωμάτων ανοσοϊστοχημείας, τεχνική Φθορίζοντος Ανοσοφθορισμού.

Συχνότερες παθήσεις του γαστρεντερικού-πεπτικού συστήματος: Μη νεοπλασματικές – φλεγμονώδεις παθήσεις:

 • Οισοφαγίτιδα – Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ)
 • Οισοφάγος Barrett
 • Γαστρίτιδα – λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter Pylori)
 • Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (Νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα)
 • Μικροσκοπική κολίτιδα
 • Λοιμώδης κολίτιδα / ψευδομεμβρανώδης κολίτιδα
 • Κοιλιοκάκη – σύνδρομο δυσαπορρόφησης
 • Εκκολπώματα – εκκολπωματίτιδα
 • Χρόνια παγκρεατίτιδα
 • Χολοκυστίτιδα – λιθιασική χολοκυστίτιδα

Καλοήθεις και κακοήθεις νεοπλασματικές παθήσεις

 • Θηλώματα οισοφάγου
 • Καρκίνωμα οισοφάγου
 • Πολύποδες στομάχου, λεπτού εντέρου & παχέος εντέρου
 • Καρκίνωμα στομάχου
 • Καρκίνωμα λεπτού & παχέος εντέρου
 • Θηλώματα πρωκτού
 • Κονδυλώματα πρωκτού
 • Καρκινώματα πρωκτού
 • Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι παγκρέατος
 • Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του ήπατος

Η Μικροδιαγνωστική εγγυάται τον ενδελεχή έλεγχο (ιστολογική εξέταση) της βιοψίας.

Παθήσεις που προκαλούν διόγκωση των λεμφαδένων:

 • Λοιμώδεις παθήσεις όπως φυματίωση, λοιμώδης μονοπυρήνωση
 • Συστηματικές παθήσεις όπως σαρκοείδωση,
 • Νεοπλασματικές παθήσεις όπως Hodgkin και μη-Hodgkin λεμφώματα, λευχαιμίες
 • Μετάσταση άλλου κακοήθους όγκου σε λεμφαδένες

Για την ορθή διάγνωση, σε τέτοιου είδους παθήσεις απαιτείται η διενέργεια εκτενών πάνελ εξετάσεων (συνδυασμός ανοσοϊστοχημείας, ιστολογικής εξέτασης ή/και ιστοχημείας). Η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εγγυάται την ορθή διαχείριση του υλικού, καθώς και την εμπειρία για μια σαφή διάγνωση.

Κυριότερες νεοπλασματικές παθήσεις του μυελού των οστών και του αίματος:

 • Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (AML)
 • Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (MDS)
 • Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (MPN)
 • Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML)
 • Αληθής Πολυκυτταραιμία (PV)
 • Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία (ET)
 • Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία (CNL)
 • Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία (CEL)/Ιδιοπαθές Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (iHES)
 • Χρόνια Ιδιοπαθής Μυελοΐνωση (CIMF)
 • Μυελογενή Νεοπλάσματα σχετιζόμενα με ηωσινοφιλία και αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRA, PDGFRB και FGFR1
 • Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ALL)
 • Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Β-CLL)
 • Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΜΜ)
 • Λέμφωμα Μανδύα (Mantle Cell Lymphoma)
 • Λέμφωμα Οριακής Ζώνης (Marginal zone b-cell lymphoma of malt type)
 • Οζώδες Λέμφωμα (Follicular Lymphoma)
 • Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-Κύτταρα (Diffuse Large B-Cell Lymphoma)
 • Λέμφωμα Burkitt
 • Αναπλαστικό Λέμφωμα (Anaplastic Large Cell Lymphoma)

H Μικροδιαγνωστική εγγυάται την γρήγορη επεξεργασία και την αξιόπιστη ερμηνεία της Οστεομυελικής Βιοψίας, διαθέτοντας ανάλογα εκπαιδευμένους ιατρούς αιμοπαθολογοανατόμους και ιστοτεχνολόγους.